Opløsning

Trykfilens opløsning angives i dpi (dots per inch) og står for produktets trykkvalitet. Grundlæggende gælder følgende: Jo højere dpi-værdi, desto bedre trykkvalitet. Modsat ser trykbilledet pixeleret og uskarpt ud, hvis dpi-tallet er for lavt.

Hvilken opløsning har min trykfil brug for?

Opret trykfilerne i den oplyste opløsning. Dem finder du i afsnittet "Trykfiloplysninger" på produktsiderne i vores onlineshop.

Principielt gælder den vejledende værdi 300 dpi i originalstørrelsen for de flere trykprodukter – både for selve trykfildokumentet og for integrerede billeder.

 

Især ved produkter i storformat kan den oplyste værdi afvige: For jo større afstanden mellem motivet og betragteren er, jo mindre kan opløsningen være. 

 

Plakater bør oprettes med mindst 200 dpi ved den originale størrelse og markedsføringsredskaber som f.eks. bannere, flag, plots, standee figurer, PVC-bannere samt rammer til tryk på canvas med mindst 150 dpi i originalstørrelsen. Bemærk også her oplysningerne på produktsiderne i vores onlineshop.

 

Hvorfor er dpi-tallet så vigtigt for trykket? 

Billedet på 72 dpi er mindre i trykfildokumentet

Billedet på 72 dpi er mindre i trykfildokumentet

 

Det bliver endnu tydeligere, at billedet 72 dpi har færre billedpunkter, når det i trykfildokumentet skaleres – altså forstørres – til samme størrelse som billedet med 300 dpi (se højre del af grafikken). Nu virker 72 dpi-billedet pixeleret og uskarpt. Denne effekt kan forstærkes yderligere, hvis der zoomes længere ind.

Hvis 72 dpi-billedet forstørres, bliver det pixeleret og uskarpt

Hvis 72 dpi-billedet forstørres, bliver det pixeleret og uskarpt

 

Hvordan bliver et billede skaleret (større) tabsfrit?

For at et billede skal kunne skaleres eller "trækkes større" ved oprettelse af trykfilen og samtidig beholde sin gode opløsning, skal det foreligge i en tilstrækkelig høj kvalitet, det vil sige med et højt pixel-sideforhold. 

 

Hvordan kan jeg kontrollere, om mine billeder har en tilstrækkelig høj opløsning?

 

Enkel kontrol med gratisprogrammet Adobe Acobat Reader 

Åbn din PDF-trykfil i gratisprogrammet Adobe Reader, og forstør visningen af dokumentet til 400 procent. Undersøg hele dit trykfildokument stykke for stykke. Virker enkelte billeder eller designelementer pixelerede og uskarpe, er din opløsning for lav.

 

Hvis din trykfil er i formatet JPG eller TIFF, kan du åbne den i et almindeligt fotovisningsprogram og undersøge det som beskrevet.

 

I nedenstående eksempel kan man se, at opløsningen i den øverste grafik er for lav – her virker billedudsnittet pixeleret, når det forstørres til 400 procent.

Kontrol af billedopløsningen ved at forstørre til 400 %

Kontrol af billedopløsningen ved at forstørre til 400 %

 

Detaljeret kontrol med Adobe Acrobat Pro

Med Adobe Acrobat Pro kan grafikken i trykfilerne undersøges endnu mere detaljeret. Klik i programmet på "Tools" > "Printproduction", og vælg derefter "Forhåndskontrol “" til højre i vinduet. Under "PDF analyse" finder du linjen "Viser sideobjekter grupperet efter objekttype". Marker linjen, og klik på "Analyzer" nederst til højre i Preflight-vinduet.

Preflight-værktøj fra Adobe Acrobat Pro: Skærmbillede af dialogvinduet (kilde: https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/using/analyzing-documents-preflight-tool-acrobat.html)

Preflight-værktøj fra Adobe Acrobat Pro: Skærmbillede af dialogvinduet (kilde: https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/using/analyzing-documents-preflight-tool-acrobat.html)

 

Du bliver dit trykdokument analyseret. Resultatlisten indeholder derefter en eller flere linjer, der begynder med ordret "Picture resolution". De viser dig, hvilket dpi- og ppi- værdiområde, der findes i dit trykfildokument.

 

Vis alle linjerne, der indeholder værdiområder, der er lavere end det påkrævede dpi-tal for dit produkt. Når du klikker på de enkelte linjer/billeder, vises feltet "View" til højre. På den måde kan du få vist de enkelte grafikker i dit PDF-dokument (blå stiplede rammer). Alternativt kan du vælge "Show in Snap" nederst til venstre for at se en forhåndsvisning af de enkelte billeder.