BESKÆRING

2 mm beskæringsmargen (medmindre andet er angivet)

med datakontrol:

Ved bestilling af tillægsydelsen "med datakontrol" kontrollerer vi, om din beskæringsmargen er tilstrækkelig stor.

Vi kontakter dig om nødvendigt.

uden datakontrol:

Ved bestilling af produktet "uden datakontrol" producerer vi automatisk tryksagerne uden en indledningsvis kontrol. Data uden udfald eller med en hvid beskæringsmargen justeres automatisk, hvor det er muligt. Vi kan ikke udelukke, at der foretages layoutændringer i produktionen (f.eks. skalering eller forvrængning).

Generelle bemærkninger:

Beskæringsmargen fungerer som tolerance ved skæringsforskelle i produktionen.

Papir er et naturligt materiale, der er underlagt forskellige variationer på grund af miljømæssige forhold såsom temperatur og fugtighed. Dette kan medføre afvigelse på op til en millimeter ved den endelige skæring. Bemærk, at disse skæringsforskelle også kan påvirke falsede produkter og falsningen.

Vi anbefaler, at vigtige oplysninger og tekst, der ikke må skæres fra, placeres mindst 4 mm fra kanten i det endelige format.

Du kan indsætte forskellige markører og hjælpetegn, når du genererer PDF-filer i professionelle layoutprogrammer. Opret om muligt dine data uden markører og hjælpetegn. Hvis det anvendte program ikke tillader udelukkelse af markører og hjælpetegn, skal du kun indstille skæremarkører.

Sammendrag:

  • Regn med skæretolerancer op til 1 mm
  • Opret dine data uden markører og hjælpetegn.
  • Placer tekst og vigtige oplysninger, såsom logoer, adresser, tekst etc., mindst 4 mm fra kanten.