Hæfter/magasiner

Alt efter typen af hæftet/magasinet er der forskellige krav til dine trykfiler:

 • Hæfter/magasiner uden omslag
 • Hæfter/magasiner med omslag med fire sider
 • Hæfter/magasiner med omslag med seks sider

Hæfter/magasiner uden omslag

Hvis du ønsker at bestille hæfter/magasiner uden ekstra omslag, så har du tre muligheder for at overføre trykfilerne:

 • Vi foretrækker: Fortløbende enkeltsider i en PDF-fil
 • Fortløbende enkeltsider i flere PDF-filer
 • Enkeltsider som enkelte TIFF-, JPEG- eller PDF-filer

Hæfter/magasiner med omslag med fire sider

Hvis du ønsker at bestille hæfter/magasiner med et omslag med fire sider, så har du tre muligheder for at overføre trykfilerne:

 • Vi foretrækker: Fortløbende enkeltsider i en PDF-fil
 • Fortløbende enkeltsider i flere PDF-filer
 • Enkeltsider som enkelte TIFF-, JPEG- eller PDF-filer

Hvorfor har vi brug for enkeltsider?

Vi overtager udskydningen af indmaden af hæfterne/magasinerne, dvs. anordningen og positioneringen af siderne på trykarket. Opret derfor enkeltsider i stedet for dobbeltsider i dit trykfildokument, eller eksporter fortløbende enkeltsider i en PDF-fil, hvis du har arbejdet med dobbeltsider.

Hæfter/magasiner med omslag med seks sider

Hvis du vil bestille hæfter/magasiner med et ekstra omslag med seks sider, dvs. med en klap foran eller bagved, skal du overføre trykfilerne for indmaden og omslaget adskilt.

Indmad

Ved overførslen af indmaden af hæfter/magasiner har du tre muligheder:

 • Vi foretrækker: Fortløbende enkeltsider i en PDF-fil
 • Fortløbende enkeltsider i flere PDF-filer
 • Enkeltsider som enkelte TIFF-, JPEG- eller PDF-filer

Omslag med seks sider

Vi har brug for trykfilerne for omslaget af hæfterne/magasinerne med seks sider færdig udskudt i et dokument med to sider (omslagets yderside og inderside). Klappen kan enten være på for- eller bagsiden af hæfterne/magasinerne.

Både klappen og siden, hvor klappen sider, skal på grund af falsen i trykfildokumentet oprettes forkortet:

 • Siden, hvor klappen sidder: Omslagets bredde − 2 mm
 • Klap: Omslagets bredde − 5 mm

Klappens bredde kan forkortes yderligere, hvis der ønskes en smallere klap.
 

Denne grafik hjælper med at oprette trykfilerne korrekt for et hæfte/magasin med et omslag med seks sider.

Ved et omslag med seks sider og klappen på bagsiden, ser anordningen af siderne i det udskudte trykfildokument ud som følger: På dokumentets første side (yderside) er klappen (5) i venstre side, forkortet med 5 mm, bagsiden (6) i midten, forkortet med 2 mm, og omslagets forside eller titelblad (1) i højre side. På dokumentets anden side (inderside) er det indvendige titelblad (2) i venstre side, den indvendige bagside (3) i midten, forkortet med 2 mm, og klappens inderside (4) i højre side, forkortet med 5 mm.

Krybning ved fals af hæfter/magasiner

Ved fals af hæfter/magasiner med et højt sideantal kan der opstå en trappeeffekt, den såkaldte krybning, fordi siderne i midten af hæftet/magasinet bliver skubbet udad.

Krybningen ved hæfter/magasiner opstår af falsprocessen.

Du bør allerede ved oprettelsen af trykfilerne tage hensyn til krybningen, så objekter, der ligger tæt på kanten, som f.eks. sidetal, streger og andre elementer ikke skæres i eller står for tæt på papirets kant.

Krybningen kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Krybning = sideantal indmad: 4 x papirets basisvægt: 1000

Eksempel:

Hæfter/magasiner med 48 sider i indmaden og en basisvægt af papiret på 135 g/m²

Krybning = 48 sider: 4 x 135 g/m² : 1000 = 1,62 mm ≈ 1,6 mm

De 48 sider fortrænger ca. 1,6 mm papir i midten af hæfterne/magasinerne. Når stablen falses, skubbes de midterste sider således ca. 1,6 mm udad. Når hæfterne/magasinerne beskæres efterfølgende, er de inderste sider 1,6 mm kortere end de yderste. Det kan især ses på elementer som f.eks. sidetal, som er placeret tæt på sidekanten.

Tag hensyn til sikkerhedsafstand

Vigtige tekster, logoer og anden grafik, som der ikke må skæres i, skal placeres med en afstand på mindst 5 mm fra kanten af den beskårne størrelse.

Se i dit design bort fra hvide eller kulørte kanter eller rammer. Især ved små formater som f.eks. A6-firkantet, A6 og A5 anbefaler vi, at man overholder definitionerne om beskæring og sikkerhedsafstand nøje.

Giv enkeltfiler passende navne

Hvis du overfører indmaden i flere filer med hhv. en eller flere sider, skal du give filerne navne på en sådan måde, at de nummereres fortløbende.

Eksempel: "Magasin_01.pdf", "Magasin_02.pdf", "Magasin_03.pdf" osv.

Enkeltvis oprettede omslagssider skal også kendetegnes entydigt.

Eksempel: ”Magasin-omslag_04_01.pdf", "Magasin-omslag_02_03.pdf".

Læs yderligere oplysninger om filbetegnelser af flersidede dokumenter.