Kataloger

Katalogernes indmad

Hvis du vil bestille kataloger, har du tre muligheder for at overføre trykfilerne for indmaden:

  • Vi foretrækker: Fortløbende enkeltsider i en PDF-fil
  • Fortløbende enkeltsider i flere PDF-filer
  • Enkeltsider som enkelte TIFF-, JPEG- eller PDF-filer

Vi overtager udskydningen af indmaden af katalogerne, dvs. anordningen og positioneringen af siderne på trykarket. Opret derfor enkeltsider i stedet for dobbeltsider i dit trykfildokument, eller eksporter fortløbende enkeltsider i en PDF-fil, hvis du har arbejdet med dobbeltsider.

Katalogernes omslag

Vi har brug for trykfilerne for katalogernes omslag færdig udskudt i et dokument med to sider (omslagets yderside og inderside, hhv. inkl. ryg). 

Omslag med fire sider

Ved et omslag med fire sider er omslagets bagside (4) i venstre side på første side af dit dokument, ryggen i midten i den pågældende bredde og forsiden eller titelbladet (1) i højre side. Det samme gælder for omslagets indmad på den anden dokumentside: Til venstre ligger det indvendige titelblad (2), ryggen i midten og til højre den indvendige bagside (3).

Omslag med seks sider

Hvis du vil bestille kataloger med et omslag med seks sider, dvs. med en klap foran eller bagved, skal både klappen og siden, hvor klappen sider, på grund af falsen i trykfildokumentet oprettes forkortet.

  • Siden, hvor klappen sidder: Omslagets bredde − 2 mm
  • Klap: Omslagets bredde − 12 mm

Klappens bredde kan forkortes yderligere, hvis der ønskes en smallere klap.

Ved et omslag med seks sider og klappen på bagsiden, ser anordningen af siderne i det udskudte trykfildokument ud som følger: På dokumentets første side (yderside) er klappen (5) i venstre side, forkortet med 12 mm, omslagets bagside (6) i midten, forkortet med 2 mm, samt ryggen i den pågældende bredde ved siden af til højre og omslagets forside eller titelblad (1) yderst til højre. På dokumentets anden side (inderside) er det indvendige titelblad (2) i venstre side, ryggen i midten samt den indvendige bagside (3) ved siden af til højre, forkortet med 2 mm, og klappens inderside (4) yderst til højre, forkortet med 12 mm.

Beregn rygtykkelse

Rygtykkelsen beregnes på baggrund af indmadens sideantal og papirets basisvægt:
Rygtykkelse = sidetal indmad : 2 x papirets basisvægt: 1000

Eksempel:

Katalog med 128 sider i indmaden og en basisvægt af papiret på 135 g/m²
Rygtykkelse = 128 : 2 x 135 : 1000 = 8,64 mm

Tag hensyn til sikkerhedsafstand

Vigtige tekster, logoer og anden grafik, som der ikke må skæres i, skal placeres med en afstand på mindst 5 mm fra kanten af den beskårne størrelse.

 

Yderligere informationer om beskæring og sikkerhedsafstand

Giv enkeltfiler passende navne

Hvis du overfører indmaden i flere filer med hhv. en eller flere sider, skal du give filerne navne på en sådan måde, at de nummereres fortløbende.

Eksempel: "Katalog_01.pdf", "Katalog_02.pdf", "Katalog_03.pdf" osv.

Enkeltvis oprettede omslagssider skal også kendetegnes entydigt.

Eksempel: "Katalog-omslag_04_01.pdf", "Katalog-omslag_02_03.pdf".

Læs yderligere oplysninger om filbetegnelser af flersidede dokumenter.