Skrifttyper

I PDF-filer skal alle skrifttyper integreres – helt eller som undergruppe. Også standardskrifttyper som Arial, Courier, Helvetica, Times og Verdana skal integreres. Som alternativ kan skrifttyper konverteres til kurver/stier.

Ved konvertering af skrifttyper til kurver/stier skal du sikre, at mellemrummene også konverteres korrekt. Det er vores erfaring, at der nemt opstår fejlagtige linjeskift i forbindelse med skrifttyperne Multiple Master og Composite, og special- og omlydstegn kan ligeledes mangle. Vi forbeholder os retten til at konvertere integrerede skrifttyper til kurver i sjældne tilfælde.

Sammendrag:

  • Skrifttyper skal være integreret – helt eller som undergruppe. Som alternativ kan skrifttyper konverteres til kurver/stier. 
  • Standardskrifttyper (såsom Arial, Courier, Helvetica, Times og Verdana) skal også integreres eller konverteres helt til kurver/stier.
  • Sort tekst bør ikke vælges som en blandet farve, men derimod som 100 % sort.