Transparens

Der opstår transparens, hvis du i layoutprogrammet f.eks. reducerer dækkraften af objekter eller tilføjer en skyggeeffekt: Elementerne virker gennemsigtige.

Vi kan bearbejde transparens i vores produktionsproces. Ideelt set overfører du livetransparens fra programmer som f.eks. Adobe InDesign eller Adobe Illustrator.

Vær opmærksom på, at transparensreduktionsfarvespektret er ensartet (f.eks. CMYK).

Reduktionen af transparens er kun nødvendig i layoutprogrammet CorelDRAW.