Overtrykning

Der er to muligheder, hvis der er to forskellige overlappende farver på et layout eller illustration: Farven i forgrunden kvæler farven i baggrunden, eller der forekommer "overtrykning". Overtrykning betyder, at alle separationsfarver, der ikke ikke anvendes i forgrunden, er gennemsigtige, og at baggrunden skinner igennem disse områder. 

En rød farve, der er defineret som overtryk (sammensat af gul og magenta) er for eksempel gennemsigtig med farveseparationerne cyan og sort. Baggrundsfarvens indhold af cyan og sort trykkes derfor, så resultatet bliver en blanding af baggrunds- og forgrundsfarven. 

Farver, der fejlagtigt defineres som overtrykning (og ikke diffusering) er en hyppig fejl i dokumenter, hvilket medfører en blanding af forgrunds- og baggrundsfarver, der ofte ikke vises på skærmen og heller ikke er synlige ved udskrift på de fleste farveprintere og testenheder. Resultatet kan være en ubehagelig overraskelse.

                 område uden tryk                                    overtrykning  

Vi kontrollerer generelt ikke indstillingerne for overtrykning, da de kunne være en del af designets idé. Vi påtager os intet ansvar for tilfælde, hvor tryksagens udseende ændres på grund af en sådan "fejljustering". 

Sammendrag:

  • Kontrollér din PDF-fil for uønskede overtrykningsindstillinger.
  • Sort tekst indstilles automatisk til overtrykning.