Copyright-tegnet skaber ikke automatisk ophavsret. Vi forklarer, hvad copyright-tegnet, varemærket og det registrerede varemærke betyder, og viser, hvordan de bruges i typografisk sammenhæng.

Symboler for ophavsret såsom copyright-tegn © og ℗, men også tegn for varemærkeret såsom ® og ™ stammer fra det anglo-amerikanske retssystem. I tysk ret har de delvist ingen betydning og anvendes kun til markedsføringsformål.

Copyright-tegn – et tegn for ophavsret

Copyright-tegnet er c’et i en cirkel ©. Det bruges i ophavsretslovgivningen til at identificere et værk som f.eks. et fotografi, musik eller et websted. Tegnet stammer oprindeligt fra USA, men mistede sin juridiske nødvendighed der for ca. 30 år siden.

I Tyskland bruges copyrighttegnet til at identificere værker, der er beskyttet af ophavsret, men i henhold til tysk lovgivning har brugen af det ingen betydning for ophavsretsbeskyttelsen. Ophavsmanden er ikke forpligtet til at mærke sin varemærkeansøgning. Så alle, der tror, at de beskytter deres websted med et ophavsretligt tegn, tager fejl. Og den, der ikke tilføjer © til sit ophavsretligt beskyttede billede, beholder stadig sin ophavsret. Værket er beskyttet af ophavsretten i det øjeblik, det er skabt.

I praksis giver det dog mening at tilføje ophavsretstegnet på ens værker, f.eks. ens eget fotografi. For i tilfælde af en tvist behøver ophavsmanden ikke møjsommeligt at bevise, at iderøveren kunne have vidst dette.

Skrivning i rækkefølge

Den anbefalede rækkefølge er denne:

© 2022 | Marie Musterwiese | Berlin

Da C’et står for ordet copyright, bør man afholde sig fra at bruge en stavemåde som den følgende:

Copyright © Marie Musterwiese

Det er heller ikke korrekt at sætte © i overskrift. I nogle skrifttyper er den i princippet lidt forskudt i midten øverst. Tegnet adskilles fra den efterfølgende tekst, som regel årstallet, med et (beskyttet) ord mellemrum.

Tastaturlayout

Copyright © for Mac: Tastkombination Knappen + G.

Copyright © til Windows: Tastekombination Alt + 0169 eller Unicode U + 00A9.

Lydoptagelse Copyright-tegn eller fonogram

Sound Recording Copyright tegnet repræsenterer ophavsretssymbolet for lydoptagelser eller fonogrammer. Det er repræsenteret ved et P i en cirkel, som står for Phonogram. Strengt taget omfatter fonografiske rettigheder rettighederne rettighederne til lyd- og videooptagelser og til lyd- og videobærere. Det bruges til at betegne rettighederne til ens lydoptagelser. Musikalsk ophavsret består af flere komponenter og er kompleks; enhver, der ønsker at være sikker på vejen her, bør overveje juridisk rådgivning.

Skrivning

Ophavsret til lydoptagelser indgår ikke i alle skrivelser. Den placeres – hvis den er til stede – direkte efter det sidste tegn. Hvis det er relativt stort, kan der også placeres et halvt ord mellemrum imellem.

Tastaturlayout

Fonogram ℗ for Windows: tastekombination Unicode U + 2117.

Registreret varemærke – det registrerede varemærke

R-tegnet, dvs. ®-symbolet, er et stort R i en cirkel. Det stammer også fra varemærkeloven i USA og skal vise, at der er tale om et registreret varemærke. I den forbindelse kan der ikke blot ansøges om varemærket, men det skal også registreres i varemærkeregistret.

I den tyske varemærkelovgivning er det tilladt, men ikke obligatorisk, at anbringe R-mærket på et registreret varemærke. Begrundelsen for at anvende det er derfor ikke juridisk, men ligger snarere i reklame og i den eksterne virkning. Ved at anvende ® ønsker du at afskrække efterlignere og give dit produkt en vis unikhed. Sørg for, at du kun bruger det registrerede tegn for produkter eller tjenesteydelser, som varemærket også er registreret for. Ellers kan du blive anklaget for at overtræde loven om illoyal konkurrence.

Tastaturlayout

Registreret ® til Mac: Tastekombination Alt + R.

Registreret ® til Windows: Tastekombination Alt + 0174 eller Unicode U + 00AE.

Mærke – tegnet for varemærke

Et juridisk skridt foran ® er TM-mærket, der udtales Trademark, og hvis tegn er . I amerikansk ret anvendes dette til at markere produkter eller tjenesteydelser, der allerede er registreret som varemærke, men som endnu ikke er blevet indført i det officielle register. Som hovedregel bør man være forsigtig, når man bruger TM-mærket. De tyske domstole har i de seneste år truffet forskellige afgørelser om brugen og også om TM-mærkets påståede vildledende karakter.

Spelling

™ og også ® skrives med overskrift, reduceres i størrelse og placeres efter det sidste tegn uden mellemrum. Som regel er tegnstørrelsen 50-60 procent af skriftstørrelsen. Afhængigt af skrifttypen og skriftstørrelsen er det tilrådeligt at justere størrelsen og placeringen af tegnene, så de på den ene side forbliver genkendelige, men på den anden side ikke bliver for dominerende visuelt.

Tastaturlayout

Trademark ™ til Mac: tastekombination Alt + Shift + D.

Trademark ™ til Windows: tastekombination Alt + 0153 eller Unicode U + 2122.

Font-varianter

Afhængigt af den valgte skrifttype kan størrelsen samt y-placeringen af copyright-tegn og co. variere. Under alle omstændigheder bør du sikre dig, at tegnene kan genkendes selv i små størrelser.

Billedkilde: Bored Photography via Shutterstock