Ubehageligt, men nødvendigt: at informere kunderne om en forestående prisstigning. De, der leverer ærlige og gennemsigtige argumenter, kan fortsætte med at fastholde kunderne.

På et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at sende de stigende omkostninger videre til dine kunder. Du kan begrænse deres utilfredshed ved at annoncere prisstigningen i god tid, kommunikere årsagerne og konsekvenserne så åbent som muligt og bruge nogle marketingtricks.

Indhold

Begrundelse for prisstigningen

Årsagerne til en prisstigning kan opdeles i to grupper:

Interne årsager i virksomheden

Fejlberegning eller en planlagt udvidelse – det er blot to eksempler på operationelle årsager til en prisstigning. Selv med al den nødvendige gennemsigtighed vil den første årsag naturligvis ikke blive kommunikeret en-til-en. Den anden grund er derimod en fordel for kunderne.

Generelt bør en virksomhedsintern begrundelse for en prisstigning altid være knyttet til øgede kundefordele. Det gælder også for den anden kategori af begrundelser:

Generelle økonomiske årsager

Naturkatastrofer, (økonomiske) kriser, politiske og militære konflikter, epidemier og andre begivenheder på globalt plan kan udløse flaskehalse i forsyningen og prisstigninger. Kortsigtede udsving kan udlignes, men det kan en kontinuerlig opadgående prisudvikling ikke.

Da alle er påvirket af inflation, er der en vis forståelse for prisstigninger. Der er ikke meget, der skal forklares. Ikke desto mindre er det vigtigt at tilbyde kunderne nye fordele på samme tid. Konkurrenterne kæmper trods alt også med de samme problemer og vil komme med tilsvarende tilbud til deres kunder. Desuden er forbrugerne længere tid om at beslutte, hvilke køb eller investeringer de skal foretage. Du har brug for gode argumenter til fordel for din egen virksomhed.

Annoncer en prisstigning og tilbyd merværdi til kunderne

Uanset hvad de præcise årsager er: Ingen er glade for stigende priser. Du bør derfor ikke kun informere dine kunder om det kommende prisniveau, men også give dem udsigt til merværdi. Det kan være nødvendigt at skabe den først. Læs også At skabe merværdi for kunderne.

Mulige løftestænger til dette er

Produkt/service

Kan du selv optimere dit tilbud? Kan du forbedre kvaliteten af dit produkt? Det kan også være muligt at planlægge en nyttig tilføjelse eller tilbehør som en gratis gave. Emballagen kan også indgå i overvejelserne: Kan den være mere miljøvenlig eller mere praktisk?

Service

Det er her, der som regel er flest muligheder for at tilbyde kunderne ekstra fordele. Det kan nogle gange være små ting, som koster lidt, men som stadig har en stor effekt.

Det afgørende her er, hvad der kan lade sig gøre inden for det fastsatte budget, og hvad der adskiller dig fra konkurrenterne. Hold et vågent øje med markedet. Hvilke kampagner planlægger dine konkurrenter, hvor er der stadig nicher? Mulige udgangspunkter kan være:Annoncér prisstigning: Kundeservice

  • Medarbejdere: Tænk sammen med dine medarbejdere over, hvor der kan gøres mere for kunderne. Sensibiliser alle med hensyn til venlighed og kundeorientering, sørg for, at der er faste kontaktpersoner.
  • Processer: Gør det så nemt som muligt for dine kunder at købe dine produkter og bruge dine tjenester. Det omfatter flere måder at kontakte dig på, nem bestilling af produkter, garantier, reparations- og vedligeholdelsestilbud.
  • Tillægsydelser: Andre måder at fastholde kunder på trods af prisstigninger er reservationer, tilpasning, leveringsservice og aftaleforpligtelser, som især B2B-kunder sætter pris på af hensyn til planlægningssikkerheden.

 

Er du nødt til at annoncere en prisstigning?

Energiselskaber, udlejere, banker og forsikringsselskaber er lovmæssigt forpligtet til at annoncere enhver stigning i deres priser, gebyrer eller bidrag. Alle virksomheder, der kommer i direkte kontakt med deres kunder, rådes i det mindste til at gøre opmærksom på prisstigninger.

I nogle sektorer, som f.eks. fødevareindustrien, er det almindelig praksis at skjule højere priser. En plade chokolade har måske kostet det samme i årevis, men i stedet for at veje 100 gram, vejer den 90 eller endda mindre. Hvis alle laver et lignende trick, har forbrugerne ingen reelle alternativer. Denne adfærd er dog stadig en kilde til irritation.

Virksomheder med en lille kundebase kan under ingen omstændigheder tillade sig dette. De er afhængige af ikke at skræmme deres kundekreds væk ved at hæve priserne ad bagdøren. En tidlig udmelding er derfor ikke bare fair, men giver dig også en platform: Du kan forklare dine grunde, hvilket i bedste fald vil vække forståelse og styrke tilliden til dit brand. På den anden side kan du kommunikere de førnævnte tilbud om merværdi. Hvis det er muligt, så tilbyd dine kunder muligheden for at købe igen til den gamle pris.

Forbered annonceringen af prisstigningen

Der er et par ting, du skal huske på, når du planlægger brevet:

Tidspunkt

Regelmæssige mindre prisjusteringer forhindrer, at du bliver nødt til at hæve priserne for meget. Men eksterne faktorer, som man ikke kan påvirke, kan nogle gange få virksomhedens omkostninger til at stige ekstraordinært meget. I sådanne tilfælde påvirkes hele branchen eller endda hele økonomien som regel. Forbrugerne er opmærksomme på det fremherskende prispres, så de kan positionere sig i kølvandet på generelle prisstigninger.

Og hvornår er det præcise tidspunkt for annonceringen? Kunderne bør informeres et par uger før prisstigningen. B2B-kunder skal som regel informeres meget tidligere. Tag udgangspunkt i deres ordrecyklus og budgetplanlægning.

Forsigtig beregningAnnoncer prisstigning: Beregning

For at undgå at skulle hæve priserne igen inden for en overskuelig fremtid, bør du regne meget præcist og regne på forskellige scenarier. Hvis du har prisgarantier med en leverandør indtil et bestemt tidspunkt, kan du garantere dine kunder en konstant pris indtil tidspunkt X.

Kom med merværdi

Skab merværdi

Undersøg mulighederne i din virksomhed, og find ud af, hvordan din kundekreds skal forholde sig til prisstigningen.

Bestem sproget

Ikke alle kunder vil stiltiende acceptere prisstigningen eller bare blive væk. Der kan komme forespørgsler, klager, udtryk for utilfredshed og endda fornærmelser og andre følelsesmæssige udbrud.

Medarbejdere med direkte kundekontakt skal vide, hvordan de skal begrunde prisstigningen, og hvordan de skal reagere på indvendinger. De skal internalisere det officielle sprog og være i stand til at berolige vrede opringere eller besøgende. Det er heller aldrig en dårlig idé at have et par godbidder i ærmet til særligt vanskelige, men værdifulde kunder.

Annoncer prisstigninger på alle kanaler

I en butik eller på et kontor med mange besøgende er det første naturlige tiltag opslagstavlen, hvor du informerer dine kunder. Praktisk er også flyers eller postkort til at tage med. Disse er især nyttige, hvis de annoncerer en salgsdato før prisstigningen eller lignende.

Du bør også gøre opmærksom på den kommende prisstigning på samme tid på din hjemmeside, i eventuelle nyhedsbreve og på dine optrædener i de sociale medier.

Personlig annoncering

Hvis du har en portefølje med højere priser og/eller større kunder eller B2B-kunder, bør du altid annoncere den kommende prisstigning personligt. Det er bedst at vælge et lidt tidligere tidspunkt end den generelle annoncering i alle andre kanaler.

Selvom kontakten normalt er digital, bør en annoncering ske pr. brev og kun derudover pr. email for at forbedre kundeloyaliteten.

Formulering og afsendelse af et brev

Følgebrevet kræver en særlig velplanlagt tilgang. Det er omdrejningspunktet for den officielle sprogpolitik og dermed for annonceringen i de andre kanaler. Medarbejderne skal også kunne bruge det som en vejledning til at svare hensigtsmæssigt på kundehenvendelser. Forslag til formuleringer kan findes længere nede i artiklen.

Meddelelsen om prisstigningen bør ikke have karakter af reklame. Det betyder, at virksomhedens normale brevpapir bruges, med en passende kuvert og et frimærke påsat.

Opbygning af følgebrevet til annoncering af en prisstigning

Som i alle forretningsbreve skal emnelinjen gøre det krystalklart, hvad brevet handler om. Om du kalder barnet ved dets navn “prisstigning” eller snarere “prisjustering” betyder ikke rigtig noget. Det er vigtigere også at angive den dato, hvorfra de nye priser vil gælde.

Den forklarende tekst bør have en positiv parentes. Det er trods alt velkendt, at det, der står i begyndelsen og slutningen, er det, man husker bedst. For eksempel kan det første afsnit henvise til det fremragende forretningsforhold, det sidste afsnit kan indeholde et håbefuldt udsyn eller konkrete tilbud til de tidligere priser.

Inden for denne parentes er der så meget plads som nødvendigt til at forklare årsagerne og de mulige virkninger af den nødvendige prisstigning.

Endelig kan en subtil call-to-action være nyttig – afhængigt af om du ønsker at mobilisere dine kunder til dine tilbud eller indgå i en samtale med dem.

Indhold og argumenter for prisstigningAt annoncere en prisstigning: Argumentation

I et brev skal du forklare årsagen eller årsagerne til de kommende prisstigninger til dine kunder så ærligt og individuelt som muligt. Du behøver ikke og bør ikke undskylde for dette. Men du kan give en lille indikation af, hvor længe du har holdt dine gamle priser.

Disse årsager kan være: generelle prisstigninger på råvarer, produktion, energi og transport, stigning i lønomkostninger, udvidelse, flaskehalse i forsyningen, udvidelse af tjenester, nye lovkrav. Argumentationen bliver mere personlig, hvis du kort beskriver, hvordan disse årsager påvirker din virksomhed – men uden at gå for meget i detaljer.

Hvis der er makroøkonomiske årsager, behøver du ikke at forklare så meget. I sådanne situationer er der dog normalt et klima af usikkerhed, der fører til forbrugertilbageholdenhed. Her er det særligt vigtigt at skabe tillid. Det kan du gøre med tillidsvækkende formuleringer i slutningen af brevet og med tilbud, der imødekommer dine kunders behov for tryghed, f.eks. prisgarantier i en vis periode.

Denne garanti kan være en af de forbedringer, som du lover samtidig med prisstigningen. Som allerede nævnt er optimerede tjenester, produktforbedringer, forenklede indkøbs- og/eller bestillingsprocesser også mulige. Det er vigtigt at kommunikere dette tydeligt i brevet.

Du bør også sørge for at tilbyde en købsperiode til den tidligere pris i dit brev. Det styrker ikke kun den samlede forretning og tømmer lageret, men giver også kunderne et positivt incitament. Et tilbud som dette er udtryk for stor retfærdighed, hvilket er med til at styrke kundeloyaliteten.

Eksempel på følgebrev til prisstigninger

Vi har formuleret prisstigningsbreve til forskellige situationer. Du er velkommen til at bruge passende elementer fra disse.

Indhold

  • 1 Prisstigning for enkelte varegrupper
  • 2 Prisjustering
  • 3 Vi hæver priserne

1Prisforhøjelse for enkelte varegrupper pr. XX.XX.20XX

Kære fru XX,

Tak, fordi du har haft tillid til os i de sidste syv år. I denne periode har vi formået at holde vores priser stabile.

Desværre er vi nu tvunget til at foretage stigninger. Da situationen på råvaremarkedet fortsat er anspændt, er indkøbsprisen på metaller næsten fordoblet for os i løbet af årene. For at forblive økonomiske vil produkterne i vores A- og B-serier koste dig lidt mere i fremtiden. Du kan finde de nøjagtige priser i den vedlagte liste.

Men vi har også to gode nyheder: Produkterne fra C-serien vil forblive lige så billige som før. Alle andre varer kan du købe til den gamle pris til og med XX.XX.

Vi har oprettet en hotline til dig på 0xxxx/xxxx for at sikre, at ordrer kører endnu mere gnidningsfrit i fremtiden. Prøv det med det samme på din nuværende ordre.

Med venlig hilsen

2Prisjustering fra den XX.XX.20XX

Kære hr. XX,

Du ved, at du kan stole på vores XB-systemer og vores service. Vi er glade for, at vi fremover kan tilbyde dig endnu bedre support fra vores kundeservice.

Desværre er vi samtidig nødt til at hæve vores priser for at kompensere for de øgede råvareomkostninger. Gummi er for eksempel steget med 30 procent i pris de seneste år, mens vores leverandørs metalskinner er steget med 20 procent.

Takket være en blandet beregning er det lykkedes os ikke at overføre de enkelte prisstigninger fuldt ud til dig. Du kommer kun til at betale 10 procent mere end før. Samtidig vil du nyde godt af omlægningen af vores kundeservice.

Med en ny kontrakt indtil XX.XX.20XX garanterer vi dig også et system til den tidligere pris. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via e-mail eller telefon.

Med venlig hilsen

3Vi hæver priserne fra den XX.XX.20XX

Kære fru X,

Med din nuværende ordre drager du fordel af vores sensationelt gunstige priser og høje produktkvalitet. Hvis du beslutter dig for at afgive en ny ordre inden den XX.XX, vil du også stadig kunne købe med denne prisfordel.

Fra den XX.XX bliver vi dog nødt til at tilpasse vores priser til vores konkurrenters niveau. Den generelle økonomiske situation giver os desværre ikke noget andet valg.

Vi ved, at denne situation også er vanskelig for dig, og derfor har vi et særligt tilbud fra nu af: Hver måned kan du bestille udvalgte produkter med en rabat på 15 procent. For at hjælpe dig med at planlægge har vi vedlagt tilbuddene for de næste seks måneder.

Vi vil selvfølgelig fastholde den høje kvalitet. Faktisk arbejder vi hele tiden på at forbedre den. Du er velkommen til at måle os i forhold til dette løfte.

Med venlig hilsen


Billeder

ADragan via Shutterstock; Yan Krukau, Pavel Danilyuk, Tima Miroshnichenko via Pexels