Ambi-hvaffornoget? Ved du heller ikke, hvad et ambigram er? Det er en skam, for ambigrammer er noget helt særligt. De har et moderne touch, de er smagfulde og helt tidssvarende. Men deres oprettelse kræver en del grafisk snilde og omhyggelig forberedelse. Op til den første “Ambigrammets dag” har vi forberedt en vejledning. Der lærer du de enkelte faser af ambigramdesignet at kende og får at vide, hvordan du designer et ambigram bedst muligt.

Indholdsfortegnelse for indslaget:

Mange firmaer bruger allerede ambigrammer til deres mærkepræsentation, bl.a. virksomheder som Deutsche Bank, online-rejseudbyderen opodo og producenten af musikafspillere Sonos. Ambigrammer er en speciel form for billed-/ordmærker. De bruges ofte som logoer, fordi de beror på punktsymmetri og selv efter en 180°-drejning stadig kan læses. De er især blevet kendt igennem Dan Browns bestsellerroman „Illuminati“.

Ambigrammer, som anvendes som ordmærker, skal ikke kun se godt ud, men også være nemt læselige. Det er den særlige udfordring og ofte det punkt, der koster særlig meget arbejde og tid. Færdige ambigrammer ser bare logiske og passende ud. Men deres oprettelse kræver abstrakt tænkning samt grafisk talent, og man bør arbejde struktureret.

Den nemmeste variant af et ambigram opstår direkte af de bogstaver i et ord, der står til rådighed, og som hverken behøver at ændres meget eller stilles om. Et palindrom egner sig evt. ret godt til oprettelsen af et ambigram. Dette kan være en rækkefølge af bogstaver, som både kan læses forfra og bagfra, f.eks. „OTTO“. I den forbindelse kan følgende skrivemåde bruges som ambigram med blot en minimal ændring: „o++o“.

Det bliver vanskeligere ved længere ord og forskellige bogstavrækkefølger.

 

Ambigramdesignets enkelte faser

Vi viser dig på et eksempel, hvordan du designer et ambigram trin for trin:

 

Trin 1: Valg af bogstavpar

Lad os antage, at du vil lave et ambigram ud af navnet „Peter“. Dertil skal vi først ordne de bogstavpar, som skal tilpasses i forhold til hinanden:

I tilfælde af „Peter“ har vi en lille fordel. For de tre bogstaver i midten er allerede identiske. Selvfølgelig er det mere undtagelsen end reglen. Ved længere eller mere komplicerede ord med et antal, der ikke passer, kan man også samle to eller flere bogstaver til en gruppe og så tilpasse disse grupper i forhold til hinanden. Men i denne introvejledning til ambigramdesign vil vi ikke gøre det sværere, end godt er! I vores eksempel skal vi således ikke arbejde med fem, men kun med tre bogstavpar: R og P, E og E, T og T.

Trin 2: Valg af den passende skrifttype

Beslutning for en bestemt font afhænger både af dens egnethed i forhold til modifikationer og af vores intention. Vil vi opnå et kringlet eller et mere klart look? Skrifttyper uden seriffer klarer nogle forandringer mod forventning bedre end seriffonte eller frakturskæringer. I dette tilfælde har vi besluttet os for at bruge den meget klare og optisk bekendte skrifttype Univers Condensed. Den har en god skriftgeometri, en kompakt karakter og en meget god læselighed.

 

Trin 3: Valg af en egnet skrivemåde

Dette trin skal ikke nødvendigvis afvikles efter valget af skrifttypen, men heller ikke nødvendigvis før det. Trin 2 og trin 3 glider ofte ind i hinanden. Her er der brug for grafisk snilde og erfaring. I dette tilfælde anvender vi den mest almindelig skrivemåde „Peter“ med majuskler (store bogstaver) og minuskler (små bogstaver). Selvfølgelig ville også „PETER“, „peter“ og „pETEr“ være mulig, afhængigt af den valgte skrifttype og en idé, som vi allerede har i hovedet. Jeg har en variant mere i baghånden, men mere om det senere.

 

Trin 4: Læg bogstaver over hinanden og marker dem

Sorteringen og kombinationen af de enkelte bogstavpar, her P og r, e og e, t og t, fører til en bedre forståelse, hvis der anvendes to forskellige farver med mange kontraster. Her viser sort og rød, hvor man skal tilpasse, undlade, slette eller supplere noget.

Trin 5: Afprøv, forkast, korriger

I det femte trin begynder nu selve det kreative arbejde. Ligesom ved alle andre kreative præstationer er resultatet og arbejdsindsatsen til at nå målet vanskeligt at forudsige, som regel slet ikke. Kreativitet kommer erfaringsmæssigt bedre i gang, hvis man takket være erfaringen kan undgå unødvendige omveje, men alligevel ikke har skyklapper på.

Indtil det endegyldige resultat er bogstaverne blevet skubbet lidt sammen, af overlapningerne er der blevet udviklet negativformer, stregtykkelsen er blevet tilpasset, forenklet og drejet og sammenlignet igen og igen.

Til sidst ser det færdige ambigram af ordet „Peter“ sådan her ud:


De vigtigste modifikationer kan man allerede ane, efter ordene er blevet lagt oven på hinanden, men først de sidste ændringer skaber et elegant ambigram. Som alternativ kan man også arbejde med kapitæler og give det hele et lidt mere kantet look:

Prøv det selv! – Pas på, fare for at blive afhængig!

Det „ideelle“ eller „eneste mulige“ ambigram findes ikke. Individuelle præferencer, den sproglige baggrund og den pågældende bogstavskrift, der står til rådighed, har en stor indflydelse på resultatet. Endnu en grund til bare at gå i gang, prøve sig frem og se, hvor langt man kommer. Men pas på, man kan blive afhængig af ambigramdesign!

Om personen

Forfatteren til denne vejledning, Roland Scheil, arbejder freelance som grafisk designer og art director. Han har læst Visuel Kommunikation i Wiesbaden. Han er specialist inden for ambigramdesign og arbejder for at give ambigrammer mere offentlig opmærksomhed. Hvis man vil vide mere, kan melde sig ind i hans gruppe på Xing. Flere informationer på www.ambigramm.net.

Ambigrammets internationale dag

Roland Scheil har proklameret den 20. juli 2016 som den første Ambigrammets dag. Flere informationer finder du på www.ambigramm.net.

Deltag, og design et ambigram!

Flere eksempler fra vores gæsteskribent Roland Scheil:

Ambigram for corporate branding. The logo of architect Volker Grossmann

Ambigram of AnnaAmbigrams on glasses, watch, hot air balloon

Ambigram of Sun, yellow, red, blue

© Roland Scheil www.ambigramm.design

Kommenter!

Hvad synes du om ambigrammer? Har du allerede designet nogle selv? Har du spørgsmål eller kommentarer til ambigramdesign? Så kommenter dette indslag vores Facebook-side!