Foldere findes i mange forskellige varianter, former og formater. De er meget velegnet til at formidle informationer så overskueligt og ordnet som muligt. Denne vejledning handler om en folder i stående format med et design i liggende format. Her får du at vide, hvordan man gør det, og hvad man skal være opmærksom på.

 

En invitationsflyer til en sommerfest

Folderen, som vi har designet til denne vejledning, er en invitation til en sommerfest hos den fiktive musikbutik Starmusic. Invitationen er både henvendt til kunder og medarbejdere og er ikke personaliseret. Den skal tiltale beskueren optisk, skabe interesse og samtidig invitere ham til begivenheden samt informere om begivenhedens vigtigste emner.

Konfigurering af flyeren:

  • Sideantal: 6
  • Format: M65
  • Fals: Rullefals
  • Justering: Stående format, dvs. falsen forløber på den lange kant af M65-formatet
  • Designjustering: Liggende format
  • Særlig velegnet til invitationer til mange forskellige begivenheder
Foldere i stående format med fals på den lange kant, i liggende format med fals på den korte kant (trykfilernes justering, uafhængigt af designets justering)

Foldere i stående format med fals på den lange kant, i liggende format med fals på den korte kant (trykfilernes justering, uafhængigt af designets justering)Ved et sådant projekt – folder, 6 sider, rullefals i stående format med design i liggende format – er det især to aspekter, der gør udførelsen til en lidt vanskelig opgave: Rullefalsen og designjusteringen i liggende format med formatjustering i stående format (stikord: læseretning vs. sidejustering).

Foldere i stående format med et design, der er justeret i liggende format (designvisning)

Rullefals og Z-fals

En folder med seks sider kan fremstilles med rullefals eller Z-fals. Derved påvirker falstypen størrelsesfordelingen af de seks sider.

Folder i formatet M65 med Z-fals

Ved Z-falsen løber de to false i modsat retning. Hvis vi anskueliggør det på et A4-papir, lægger vi det foran os i liggende format og deler det op i tre lige store dele på 99 mm. Så folder vi den første tredjedel på den ene side, vender arket og folder den anden tredjedel på den anden side. Hvis vi nu stiller det foldede ark på dets lange kant, kan vi se følgende: Falsen forløber som et Z.

Folder i formatet M65 med rullefals

Rullefalsen gør noget andet: Vi tager endnu et A4-ark og folder begge tredjedele indad for en rullefals. For at folderen lukker rigtigt, skal den klap, der er blevet klappet indad og dækkes af forsiden, være minimalt kortere end de andre dele. Her opstår der 100 mm, 100 mm og 97 mm. På den måde kan en folder med rullefals foldes rigtig godt sammen.

Rigtig læseretning

Hvis vi nu igen tager vores eksempelflyer frem, så afhænger det af designet, hvilken side vi forsyner med hvilke informationer. Vi anbefaler at tjekke justeringen og bevægelsesretningen af alle sider på testfolderen. Skriv helst et tal fra 1 (forside) til 6 og et ord i den ønskede læseretning på hvert ark. På den måde finder du ud af, hvordan teksten, layoutet og designet skal være justeret, så folderen virker som ønsket. Det anbefales på det kraftigste at visualisere det færdige produkt, fordi det gør designet ekstremt meget nemmere.

Vores vigtigste foldertip:

Tag et ark, og test din ønskede fals! Hvis du allerede har designet for øje, skal du markere hver side med et tal og et ord – på den måde kan du tjekke, hvad der i dit trykfildokument skal være hvor og i hvilken læseretning!

 

Omgang med InDesign-skabelonen

 

Ligesom ved ethvert trykprodukt, som du bestiller hos Onlineprinters, findes der også skabeloner til Adobe InDesign til foldere med de forskellige konfigureringer. Vi anbefaler på det kraftigste, at du anvender disse skabeloner, så dine trykfiler når frem til os på en måde, så vi kan bearbejde dem korrekt og uden problemer. De gør det meget nemmere for dig at oprette fejlfrie trykfiler!

Hvis vi åbner skabelonen i InDesign, finder vi ikke noget arbejdsdokument med seks enkeltsider, men et dokument med to sider. Det skyldes, at vi har brug for „færdig udskudte“ foldere. Det betyder: De seks sider er korrekt placeret på en yder- og en inderside, tre M65-sider „stående“ ved siden af hinanden, lang kant mod lang kant. Beskæringen på omløbende 2 mm er oprettet, og de to foldekanter er markeret med hjælpelinjer, både på indersiden og på ydersiden.

Men pas på: Som sagt er M65-siderne ikke lige store ved en rullefals. En af de tre sider på inder- og ydersiden er blevet forkortet til 97 mm, de resterende sider er 100 mm brede. Hvis vi kigger nærmere på skabelon, så lægger vi mærke til, at den korte side på 97 mm ligger til venstre på ydersiden, men til højre på indersiden. Det skyldes, at papirarket ved trykprocessen bladres om som en bogside. Lad os teste det på det eksemplar, du selv har foldet.

Nu spørger du sikkert: Vi får da et hold i nakken, når vi designer, sådan som skabelonen er justeret! Det er rigtigt – ved et design i liggende format skal trykarkvisningen drejes. InDesign har en praktisk funktion til netop dette: Ved hjælp af funktionen kan vi i InDesign dreje dokumentet 90 grader med uret for at stille det i en korrekt designposition. En ekstra fordel: Drejningen foretages kun i selve programmet – ved den senere eksport af trykfilen eksporteres siden i skabelonens oprindelige justering, sådan som Onlineprinters har brug for den!


Funktionen Roter opslagsvisning  finder vi i betjeningsfeltet Sider: Vi udfører et højreklik på den første side (yderside) og kommer via Sideattributter  til Roter opslagsvisning. Her kan vi nu dreje vores designvisning i 90 graders trin. Ved vores flyer skal vi dreje dokumentet 90 grader med uret. Dette trin gentager vi selvfølgelig også ved den anden side (inderside).

Efter eksporten stemmer den grundlæggende justering af trykfilerne overens med den påkrævede justering takket være funktionen Roter opslagsvisning.

Designet af vores folder


Seks sider med rullefals giver masser af muligheder til at bruge den plads og „sidebevægelsen“ designmæssigt (Hvordan bruger beskueren flyeren? Hvad ser han først? Hvor bevæger siderne sig hen, når man slår den op?). Vi har besluttet os for en vej og vil forklare dig, hvilket indhold vi har placeret hvor i vores sommerfestinvitation og hvorfor.

Opdeling af indholdet


Når beskueren holder flyeren fra musikbutikken Starmusic i hænderne, så ser han som det første forsiden med flyerens emne „Invitation til vores sommerfest“ og musikbutikkens logo.

Når folderen bliver slået op, falder blikket først på et flot blikfang: Sloganet „Come and join us“ i forbindelse med en grafisk ukulele, som er udført i musikbutikkens corporate design.

Foroven vises nu den første del af flyerens inderside: en kort introtekst.

Hvis vi nu åbner den nedre klap, vises hele folderens flotte inderside. Her kan vi se hele invitationen: Foroven tiltalen og den konkrete invitation, i midten sted, tid og musikprogram, forneden yderligere informationer og afsenderen. På den måde ville man kunne sætte folderen fast på en opslagstavle og have et overblik over det hele.

Når vi lukker folderen igen, er der bagsiden. Her gentager vi tid, sted og musikprogram og supplerer dette med musikbutikkens nøjagtige adresse. På den måde kunne flyeren også sættes på opslagstavlen i lukket tilstand.

Farver

Musikbutikken Starmusic har et corporate design. Konkret drejer det sig her om logoet og særligt om den friske orange farve med den moderne grå farve. Denne kombination skal bestemme folderens design. Orange anvendes både til overskrifterne og til ukulele-blikfanget. De resterende tekster vises i klassisk sort. I baggrunden arbejder vi med bløde vandmærker, som består af corporate-grå samt dele fra logoet.

Tekststørrelser

Principielt bør en flyer formidle informationer så hurtigt som muligt. Tekstblokke skal undgås. Sammen med lidt tekst bør også tekststørrelsen være godt læseligt. Netop skrifttyper med en tynd linjetykkelse kræver her en ordentlig skriftstørrelse.

Designelementer

Vi vil designe folderen minimalistisk og helt bevidst bruge det hvide område som effekt. Hvis der dog er for meget hvidt, virker flyeren hurtigt tom og uden indhold. Heldigvis kan musikbutikkens logo hjælpe lidt her. De viste lydbølger kan på en god måde anvendes i form af cirkler med lav opacitet i baggrunden af flyeren og således skabe samhørighed. Man kan altså med fordel prøve at finde et designelement, som fylder baggrunden lidt ud.

Foldekanter

Ved hjælp af hjælpelinjerne viser InDesign-skabelonen præcist, hvor foldekanterne ligger. Ved det senere tryk kan der dog opstå minimale afvigelser. Derfor bør man netop ved overskrifter, brødtekst og logoer altid holde lidt afstand til foldekanterne. Takket være vores vandmærke-design lægger vi vandmærkerne helt nemt ud over foldekanterne. Det giver ikke kun hele flyeren en flot effekt, men forhindrer en uskøn kamp mellem foldekanten og designet.

Ligesom ved foldekanterne skal vi også ved beskæringen hele vejen rundt være opmærksom på, at designelementerne ligesom vandmærket virkelig går ud til kanten, og at vigtige elementer overholder den anbefalede sikkerhedsafstand til det beskårne format.

Vores design

Folderens yderside
Folderens inderside

Bagsidens designvarianter

Folderens side 6, bagsiden af den lukkede folder, rummer en lille udfordring i designet. For der findes to måder at vende folderen: over den lange kant og over den korte. Måden, hvorpå beskueren vender folderen, påvirker bagsidens læseretning. Som designer af en sådan flyer skal du således træffe en beslutning.

Variant 1: Vend den lukkede folder over den lange side. Sådan ligger ydersidens tre M65-sider i den samme læseretning.

Variant 2: Vend den lukkede folder over den korte side. Her ligger den midterste af ydersidens tre M65-sider modsat de to andre.

Principielt skal man alt efter ønsket læseretning kun dreje én delside i InDesign: ydersidens midterste side. I vores design er det nok at markere alt i denne tredjedel og dreje 180 grader. Således har vi sat indholdet i den rigtige læseretning for en beskuer, som bladrer om i folderen som med en bogside (over den korte kant).

Vi ønsker god fornøjelse med at designe din egen folder i stående format med design i liggende format!

Credits:

Mediedesigneren Christoph Ullrich designer og taler.