Et logo har vigtig betydning, fordi det præsenterer en virksomhed eller et bestemt produkt. Ved designet skal man være opmærksom på nogle bestemte ting, så logoet kommer til at passe.

Logodesign er en kunst for sig. Principielt set har et logo til opgave at præsentere en virksomhed eller et bestemt produkt. Man skal dog være opmærksom på nogle ting, så logoet kommer til at passe til virksomheden eller produktet. Vi viser dig på det fiktive eksempel „STARMUSIC – Dein Musikhaus“, hvordan man gør, når man designer et logo, og hvad der udgør et godt logo.

Indholdsfortegnelse for dette indslag:

Fire trin til et perfekt logo

1. Genkendelseseffekt:

For at et logo kan præsentere et firma eller et produkt skal man bruge nogle bestemte kendetegn og trækplastre af virksomheden eller produktet i logoet. Det kan f.eks. være en simpel form eller en særlig farve. Man kunne også tale om det unikke og tydelige, fordi logoet i bedste fald springer i øjnene i mængden af logoer og bliver i hukommelsen.

2. Anvendelighed i sort-hvid:

Et logo skal kunne identificeres fra en vis afstand. Derfor bør linjerne og konturerne vælges på en sådan måde, hvad proportionerne angår, at de er godt synlige fra en afstand på ca. tre til fem meter.

3. Genkendelig fra en vis afstand:

The logo must be easy to identify from a certain distance. Therefore, you should design the proportions of lines and contours so that they are easily visible from about three to five metres away.

4. Reproducerbarhed:

Så logoet senere også ser godt ud i tidsskrifter, på vægge og på internettet, bør logoet på forhånd oprettes på en sådan måde, at det kan reproduceres i enhver størrelse. Stikordet er vektorgrafik! På den måde er logoet frit skalerbart og kan anvendes overalt i en stor og lille variant.

Aspekter af et logo

Mange forskellige faktorer påvirker, om logoet til sidst opnår den ønskede effekt.

Farvevalg:

Rød står for kraft, dynamik og energi, mens grøn forbindes med natur, miljø og sundhed. Enhver farve, som skal anvendes i et logo, skal således tilpasses i forhold til, hvordan det skal opfattes udefra.

Formsprog:

Formen af et logo bestemmer dets karakter. En cirkel står for lukkethed, men et rektangel eller en trekant giver indtryk af stabilitet.

Valg af skrifttype:

Skriften kan have en afgørende rolle ved effekten af et logo. Comic Sans kan selvfølgelig aldrig have den seriøsitet, som ethvert logo bør have på den ene eller anden måde. Skrifttyper i håndskriftstil kan her henvise til en legende eller kreativ karakter, mens seriffonte hyppigere anvendes inden for meget seriøse områder.

Kreativ proces

Vejen til det perfekte logo kan være meget lang, fordi der oprettes et kendetegn, med hvilket en virksomhed eller et produkt evt. skal præsenteres med i mange år. Der er mange spørgsmål, der skal afklares: Hvilke virksomhedsfarver skal der anvendes? Hvilke aspekter fra firmaet eller produktet bør logoet præsentere? Hvilke elementer skal logoet nødvendigvis indeholde?

Som det næste trin anbefaler vi en fri skitseringsfase: Bare tegn nogle første tanker om logoet helt klassisk med papir og blyant. Når logoet er blevet sammensat trin for trin på papiret, kan det bedste udkast anvendes direkte i Adobe Illustrator. I Illustrator bliver tegningen så til et fuldgyldigt logo. Konturer indstilles og udarbejdes optimalt. Dertil kommer den ønskede farve og måske også allerede de passende ord til logoet.

Eksempelprojekt: „STARMUSIC – Dein Musikhaus“

Ved hjælp af dette eksempel får du at vide, hvordan en typisk logodesignproces kan se ud i praksis.

Scenariet: Musikbutikken „STARMUSIC – Dein Musikhaus“ har brug for et logo.

Følgende punkter skal der tages hensyn til i designprocessen:

  • Logoet skal relatere til navnet STARMUSIC.
  • Den centrale farve skal virke frisk og moderne.
  • Sloganet „Dein Musikhaus“ skal nødvendigvis anvendes.
  • Virksomhedens skrifttype er Zona Pro.

Navnet „STARMUSIC“ lægger selvfølgelig op til en stjerne som logoets grundform. Konteksten med musikbutikken lægger derudover også op til en kombination med en typisk genstand: en klassisk mikrofon, som logoets beskuer straks bør kunne genkende. For at færdiggøre logoet antydes der akustiske bølger omkring stjernen.

I Illustrator anvendes nu også den friske og moderne farve. Valget falder på en lysende, næsten skarp orange. Forløbet til en lysere orange-farvetone giver det hele lidt mere dynamik. Ved oprettelsen af de enkelte linjer skal man være opmærksom på, at konturerne har en vis tykkelse, så de også kan ses godt fra nogle meters afstand. De akustiske bølger omkring stjerne-grundformen holdes i en diskret grå, så hovedfarven orange kan udfolde hele dens effekt.

Til sidst dannes ordene med musikbutikkens skrifttype, og sloganet „Dein Musikhaus“ sættes under virksomhedsnavnet „STARMUSIC“.

Vores proces til et perfekt logo

Stjerne og akustiske bølger

Mikrofon

 

Samling af logoet

Resultatet er et logo med genkendelseseffekt, som kan anvendes perfekt i enhver kontekst:

Credits:

Mediedesigneren Christoph Ullrich designer og taler.