Få mere at vide om den største offset-trykmaskinpark i 3-B-format i Europa! Døgnet rundt kan kunderne i vores nu 22 landeshops bestille tryksager online – 90 procent af disse trykprodukter stammer i den forbindelse af egen produktion. Følg dine tryksager som fil gennem internettet, til vores medieteknologers kontrolbord og frem til pakken, der er klar til at blive sendt.

Med en omsætning på 200 millioner euro og 800.000 kunder er Onlineprinters et af de største onlinetrykkerier i hele Europa. Vi tager dig med på en virtuel fabrikstur gennem vores produktion i offsettrykket. Her bliver der f.eks. trykt hæfter/magasiner fra et oplag på 500 stk.

I begyndelsen var …

alt mindre. Længe inden starten med e-commerce blev trykkeriet og forlaget E. Meyer GmbH grundlagt i 1984. Siden da har virksomheden haft deres produktion i Neustadt an der Aisch i Bayern. Men produktionsstedet er vokset år efter år. Ret tidligt, nemlig i 2004, blev onlineshoppen lanceret. Således var Onlineprinters en foregangsvirksomhed inden for denne store og lovende sektor.

Køb afsluttet med succes – Næste stop puljetryk

Din ordreproces slutter med et klik på „Køb“-knappen. Når du har uploadet dine trykfiler, og de er blevet frigivet til tryk, bliver de efterfølgende forberedt til puljetryk. Ved puljetrykmetoden bliver der ikke kun placeret én ordre på et trykark, men så mange som muligt. På den måde kan dine tryksager produceres på meget kortere tid og med en effektiv pladsopdeling på papiret. En software sørger for den optimale anordning på trykarkene, som ved behov efterjusteres og optimeres af fagfolk.

Ved tryk af hæfter/magasiner overtager vi den såkaldte „udskydning“ for dig, dvs. anordningen af de enkelte sider på trykarket. Derfor har vi brug for trykfiler, som er oprettet som fortløbende enkeltsider.


Trykpladebelysning

I fagsprog kalder man dette trin for „CTP“, dvs. „Computer to Plate“. Med „Plate“ menes trykpladerne af aluminium, som er karakteristiske for offsettrykket. Med et specielt belysningsapparat påføres trykmotiverne via en laserstråle på trykpladerne. Hver samlet trykordre kræver fire belyste trykplader til tryksager med tryk på én side for at muliggøre det såkaldte firefarvetryk. Hvis man vil trykke på begge sider, kræves der yderligere fire plader til bagsiden.

Ved firefarvetrykket kan man sammensætte næsten alle farver af farverne cyan (blå), magenta (rød), yellow (gul) og key (sort).

Det bliver kulørt – Central farveforsyning på fabrikken

Alle vores offsettrykmaskiner forsynes centralt med farve via pneumatiske ledninger. Ledningerne begynder i genbrugsdunke, som rummer 300 kilo farve, og som kan efterfyldes. På den måde undgår man unødvendig emballageaffald.

Offsettrykket

Det papir, som du har valgt, gennemløber nu offsettrykmaskinerne, og hver af de fire CMYK-farver bliver påført på hver enkelt trykplade.

For en optimal farveindstilling af maskinerne fremstilles der prøvetryk inden hvert trykforløb, og resultatet kontrolleres af uddannede medieteknologer. Ved hjælp af dette prøvetryk kan man efterjustere og genindstille, hvis trykresultatet endnu ikke har den forventede kvalitet.

Hvad er offsettryk?
Offsettryk er en indirekte trykmetode, hvor motivet ikke bliver trykt direkte på materialet fra trykpladen, men indirekte via en tromle, nærmere sagt en såkaldt gummidugcylinder.

Ved det efterfølgende trykgennemløb kan hver offsetmaskine trykke op til 18.000 ark pr. time. Gennemløbshastigheden påvirkes også af papirets basisvægt og beskaffenhed.

Efterbehandling – Skæring

Til efterbehandlingen af trykprodukter hører skæring, falsning, hæftning, stansning og påføring af finishes som filmlaminering eller lak. Ved skæringen bliver trykarkene indstillet til de rigtige mål. Denne proces udføres hos Onlineprinters delvist af halvautomatiske skæremaskiner.

En sådan maskine skærer med et prestryk på mere end 5.500 kilo – det svarer ca. til vægten af en asiatisk elefant.

Beskæringen i trykfilerne har i den forbindelse en afgørende rolle. Fordi der skæres mange trykark på én gang og delvist også halvautomatisk, kan beskæringer forskubbe sig. Hvis kulørte flader når helt ud til kanten i dine trykfiler, sikrer beskæringen, at der efter skæringen ikke kan ses forstyrrende hvide flader på siderne, hvis et trykark skulle forskubbe sig lidt.

Efterbehandling – Falsning

Når man taler om falsning, mener man den maskinelle foldning af tryksagerne. Papirtyper med en meget høj basisvægt forsynes med bukkelinjer inden falsningen, så papiret ikke bliver brudt urent på foldekant, men i en lige linje. Hvis du f.eks. bestiller hæfter/magasiner med klammerhæftning, forsynes de trykte sider som regel kun med 1 fals.

  Efterbehandling – Binding, limning, hæftning

Alt efter ordre hæftes eller limes hæfterne/magasinerne eller forsynes med en spiralbinding. Også ved oprettelsen af dine trykfiler skal du tage hensyn til dette trin i efterbehandlingen og projektere den nødvendige plads til spiralbinding eller limning i dit design. På samlehæftemaskiner kontrolleres rækkefølgen af de falsede tryksider, der anbringes hæfteklammer, og de færdige tryksager lægges alt efter trykordrens oplag i pakkerne, der er klar til at blive sendt.

Forsendelse til 30 europæiske lande

I forsendelsesafdelingen forberedes dine trykte og efterbehandlede trykprodukter til forsendelsen. Dagligt sendes der op til 5.000 pakker – alle er klimaneutrale.

Kvalitetskrav og miljøbeskyttelse

Kvalitet kan måles! Ligesom inden for mange andre områder findes der i trykproduktionen bestemte certificeringer og kvalitetsstandarder, som giver kunderne mulighed for at orientere sig. Bl.a. har efterbehandlingen hos Onlineprinters fået ProcessStandard Offset (PSO) – mærket, som sikrer en høj kvalitetsstandard inden for efterbehandlingen.

Også miljøbeskyttelse er en type af kvalitet, som der hos Onlineprinters tages hensyn til inden for mange produktionstrin som f.eks. ved den centrale farveforsyning, puljetrykket og energistyringen. Miljøbeskyttelse er også et krav, som vi fokuserer på i vores fabrikker. I 2017 fik denne og andre foranstaltninger det franske miljømærke „Imprim’Vert “. Hvis du interesserer dig for flere miljøbeskyttelsesforanstaltninger, kan du finde dem i vores shop under „Miljøbeskyttelse“.

Prøv at gætte

Hvor mange dage tager det at stille en offsettrykmaskine op? Og hvor meget vejer sådan en kæmpe maskine? Vi har dokumenteret opstillingen af en af vores nyeste Heidelberg Speedmaster-offsettrykmaskiner i en fastmotion-optagelse.

Onlineprinters bliver et populært besøgsmål

I forbindelse med branche- og familiedagen 2018 åbnede vi for første gang vores døre for ca. 4.000 besøgende, hvilket udløste stor interesse og begejstring. Der blev tilbudt talrige attraktioner på firmaområdet, bl.a. en informationstur gennem produktionen, mens den kørte.