Hvad er der egentlig tilbage af den „sorte kunst“? Denne beskrivelse af trykhåndværket, som Johannes Gutenberg teknologisk set stod fadder til i midten af 1600-tallet, viser på en anskuelig måde, at det ikke handler om et klassisk håndværk, men om en kulturteknologi. Men hvordan er det i dag? Trykkerne nu om dage styrer højteknologiske offset- og digitaltrykmaskiner. De kaldes medieteknologer og operatører.

I stedet for læderforklæder bærer de moderne arbejdstøj, og i kontrolrum kontrollerer de ved hjælp af hundredvis af sensorer og kæmpe skærme, om maskinernes indstillinger fremkalder et optimalt trykresultat. Hos Onlineprinters består medieteknologernes opgave hovedsageligt i at sikre den højeste trykkvalitet. De arbejder efter definerede processer og standarder for at fremstille flere milliarder trykprodukter om året.

Men ofte glemmer man, at Gutenbergs arv især består i, at han sammensatte de enkelte elementer fra bogproduktionen til en effektiv trykproces ved udviklingen af de bevægelige bogstaver og således lagde grundstenen for industrialiseringen af trykhåndværket. Inden for bogtrykkeriet skete overgangen fra håndværk til den industrielle arbejdsform således ret tidligt. Rent håndværksmæssigt lå det kunstneriske især i den smagfulde udformning med grafik som f.eks. kobberstik, radering, litografi samt dekorative elementer.

Tredobbelt kvalitetsbevis

Helt tilbage i 2006 begyndte Onlineprinters med at beskæftige sig intensivt med standardiseringen af sine tryktekniske processer. I første omgang primært inden for offsettryk, som i mange år har været den vigtigste trykmetode. I 2018 blev også trykefterbehandlingen certificeret, bl.a. processer såsom skæring, falsning og hæftning. Efter digitaltrykkets betydning er steget kraftigt inden for de seneste år, har PSD-certificeringen siden juni 2019 kompletteret Onlineprinters’ tredobbelte kvalitetsbevis. Således sættes der nye standarder inden for onlinetryk.

Fra starten af har kvalitetseksperten Thomas M. Schnitzler vejledt virksomheden ved processtandardiseringen og er regelmæssigt på besøg i trykhallerne hos Onlineprinters. Han roser de tidlige bestræbelser om standardisering og er overbevist om, at dette er en strategisk vigtig beslutning. Han går til værks lige som en klaverstemmer for at indstille de tryktekniske forhold på en optimal måde. I ekspertinterviewet fortæller han, hvordan det også har noget med fodbold at gøre.

Interview med Thomas M. Schnitzler

Onlineprinters-magasin: Du er uafhængig ekspert og sagkyndig inden for tryk. Hvorfor er certificeringer overhovedet relevante i trykbranchen?

Ved farvepåføringen skal alle fire farver ligge præcist på hinanden, så der ikke opstår unøjagtigheder.

Thomas M. Schnitzler: Certificeringer er først og fremmest et kvalitetsbevis for kunden. Kunderne kan rette sig efter kvalitetsmærket, så de ved, at det er et certificeret trykkeri, der kontinuerligt kan udføre standardiseret kvalitet. Det er en meget positiv udvikling, fordi trykkerierne tidligere grundlæggende set selv kunne definere, hvad de mente, kvalitet skulle indeholde – resultaterne var meget forskellige. Uafhængige institutter som f.eks. FOGRA har derfor udarbejdet standardiseringskoncepter til trykbranchen for at opnå en ensartet høj kvalitet. Inden for offsettryk er det ProcessStandard Offset (PSO), inden for digitaltryk ProcessStandard Digital (PSD). Begge garanterer en standardiseret metode ved fremstillingen af trykprodukter, som skal overholde den internationale standard ISO 12647-2.

Onlineprinters-magasin: Hvilke fordele har kunderne, hvis deres trykkeri er certificeret?

Thomas M. Schnitzler: De får trykprodukter med en ensartet høj trykkvalitet. Det er særlig vigtigt ved genbestillinger: Hvis nogle kunder f.eks. får trykt deres visitkort fire gange om året, forventer de med rette, at farven ser ens ud hver gang, og at virksomhedens farve gengives korrekt. Det er certificerede trykkerier i stand til, fordi kvalitetsstyringen sørger for, at standarderne bliver overholdt, og fordi den sikrer tryksagernes produktion, hvad kvaliteten angår – fra indsamlingen af data til det færdige trykprodukt. Det kan kunderne se på forhånd ved hjælp af kvalitetsmærket, som tildeles af uafhængige institutter.

Onlineprinters-magasin: Onlineprinters har får det tredobbelte kvalitetsbevis. Hvilken certificering er den vigtigste? Offsettryk, digitaltryk eller efterbehandling?

Trykarket har bl.a. brug for en arksignatur, skæremærker, registermærker og trykkontrolstriber.

Thomas M. Schnitzler: Tja, det er lidt ligesom ”The Treble” inden for fodboldens verden: Tre titler i samme sæson er noget helt særligt og vidner om, at holdet har præsteret optimalt. I trykproduktionen garanterer det tredobbelte kvalitetsbevis kvaliteten af det samlede produkt. Og hver enkelt certificering yder sit bidrag til det. Det kan vises på et eksempel: Der skal fremstilles en årsberetning i et stort oplag med offsettryk – og inden ordrebekræftelsen bestiller kunden nogle eksemplarer på forhånd til en præsentation for virksomhedens ledelse. Disse eksemplarer fremstilles af hensyn til omkostningerne med digitaltryk, men de skal have den samme farvekvalitet som det efterfølgende tryk med offsetmetoden. Begge trykmetoder skal således være perfekt afstemt i forhold til hinanden. Og efter trykket skal man lige så omhyggeligt fortsætte arbejdet med falsning, skæring og hæftning. Hvis der sker fejl her, så nytter det ikke noget, at trykket var helt perfekt. Lidt på samme måde som et brændt straffespark i overtiden eller et mål til det andet hold i sidste sekund. Det gælder ikke kun i fodboldens verden, at „kampen først er slut, når dommeren har fløjtet af“.

Onlineprinters-magasin: Findes der en forskel mellem onlinetrykkerier og „almindelige“ trykkerier inden for certificeringer?

Thomas M. Schnitzler: Nej, certificeringen er en procedure, som udføres uafhængigt af trykkeriets type. Også trykkeriets størrelse er irrelevant – bortset fra, at certificeringsprocessen med dens integrerede kvalitetsstyring tager længere tid på et stort trykkeri.

Onlineprinters-magasin: Siden hvornår har du ledsaget Onlineprinters ved kvalitetssikringen, og hvordan foregår det helt konkret?

En medarbejder kontrollerer farvekvaliteten på et trykark under standardiserede lysforhold.

Thomas M. Schnitzler: Onlineprinters har siden 2006 satset på ensartede kvalitetsstandarder og kvalitetssikring inden for tryk. For 13 år siden – jeg har været med helt fra starten af – præsenterede jeg emnet for det daværende Druckerei und Verlag E. Meyer GmbH og har kontinuerligt videreudviklet det lige siden. For at opnå kvalitet skal hele produktionsprocessen sættes op til det: Fra de leverede kundeoplysninger og den interne databehandling til trykprocessen og efterbehandlingen. I den forbindelse er de medarbejdere, der deltager i processen, en vigtig faktor – de kan sammenlignes med spillere på et fodboldhold og skal bakke op om kvalitetsløftet. Vi uddanner og motiverer dem regelmæssigt for at sikre den certificerede kvalitet. Kun på den måde kan holdet blive ved med at have succes.

Onlineprinters-magasin: Hvilken indflydelse har certificeringen på antallet af reklamationer?

Ikke for meget, ikke for lidt: Operatøren på maskinen skal vide, hvordan han udfører en optimal farvepåføring på det foreliggende substrat.

Thomas M. Schnitzler: Certificeringen bidrager i høj grad til, at fejl – uanset hvor de opstår henne – bliver registreret og udbedret. Vi leder meget differentieret efter årsagerne og kan reducere fejlkvotienten og således også kundereklamationerne kraftigt. Jeg er ikke helt sikker på, om det samme gælder for VAR i fodbold.

 

 

Onlineprinters-magasin: Hvad kan andre onlinetrykkerier lære af Onlineprinters?

Thomas M. Schnitzler: Onlineprinters sætter nye standarder med den tredobbelte kvalitetscertificering og viser, at kvalitetssikring og -optimering kan føre til succes i trykbranchen. Og at det kun fungerer med daglig træning!

Elke Zapf interviewede