Billede af
tredobbelte kvalitetsbevis
Over 1 mio. tilfredse kunder
Gratis levering
Tryk samme dag & ekspresforsendelse

8988 6986   Ma-fr 8.00-18.00

Vejen til et optimalt trykprodukt består af mange trin: datakontrol, preprint, offsettryk, digitaltryk, efterbehandling og skæring samt forsendelse. For at opnå et optimalt resultat satser Onlineprinters på moderne teknik, kvalificerede medarbejdere og løbende kvalitetskontrol. Som et af de første trykkerier i Europa er vores produktion blevet udmærket med de største certificeringer inden for trykbranchen af uafhængige kontrollanter. 

Vores foranstaltninger inden for industrielt onlinetryk har overbevist kontrollanterne. Således ligger vores kompetencer ikke kun i, at vi er i stand til at fremstille mange forskellige trykprodukter hurtigt, men at vi også sørger for identiske produkter ved mulige eftertryk. 

ProcessStandard Offset (PSO)

ProcessStandard Offset (PSO) beskriver en industrielt orienteret og standardiseret fremgangsmåde ved fremstillingen af trykprodukter og er konform med de internationale standarder ISO 12647. PSO er den vigtigste standard i trykindustrien og bruges til at sikre kvaliteten af tryksagernes produktion fra indsamlingen af data til det færdige trykprodukt.  
Det betyder, af fremstillingsprocesser bliver overvåget, styret og kontrolleret for til sidst at kunne blive certificeret. 
 

ProcessStandard Digital (PSD)

Ved PSD-certificeringen skal bl.a. trykresultatet klare de standardiserede ISO-tryk- og korrekturbetingelser. De standardiserede målinger bruges til processtyring og kvalitetssikring og stemmer godt overens med, hvordan det menneskelige øje opfatter ting. Kvalitetsstyringen omfatter alle kvalitetssikrende og organiserede foranstaltninger inden for digitaltryk. De bruges til forbedring af produkter, processer eller ydelser.


 

Efterbehandling af trykprodukter

Beskæring, falsning, hæftning og limning er særlig vigtige faktorer for at opnå et optimalt resultat. I kvalitetskontrollen ved certificeringen af efterbehandlingen tages der netop hensyn til disse trin under forberedelsen og udførelsen i produktionen.  
Følgende krav skal opfyldes: markering til beskæring, falsning og samling af trykarkene, tør og slidbestandig trykfarve, kvalitetskontrolsystemer samt rene arbejdspladser.  

Vores kvalitetskendetegn

Ved farvepåføringen skal alle fire farver ligge præcist på hinanden, så der ikke opstår unøjagtigheder.

Ikke for meget, ikke for lidt: Operatøren på maskinen skal vide, hvordan han udfører en optimal farvepåføring på det foreliggende substrat.

Farvekvaliteten af alle trykark kontrolleres under standardlys.

Trykarket har bl.a. brug for en arksignatur, skæremærker, registermærker og trykkontrolstriber.

Der falses parallelt i forhold til papirets løberetning, fordi der ellers opstår grimme ombrydninger.

Forskellige efterbehandlingstyper kræver forskellige kvalitetskendetegn.

I offsettrykket belyses aluminiumsplader til firefarvetrykket (CMYK). Deres pasmærkenøjagtighed skal være mindre end 53 mikrometer.

Certificerede virksomheder skal kunne dokumentere en håndbog for kvalitetsstyring og gennemføre en løbende kvalitetskontrol.

Arbejdsomgivelserne skal altid holdes rene, så rester fra tidligere ordrer ikke forurener det aktuelle tryk

Om de certificerende institutter

Om Ugra, som har certificeret os for PSO og trykefterbehandling

Ugra er en schweizisk organisation for tryk- og medieindustrien og understøtter standardiseringen og normeringen af den internationale trykindustri. Som et akkrediteret kontrolorgan i Schweiz ligger Ugras fokus på aktiviteterne inden for forskning og kontrol.  

Ugra har siden 1986 været et aktivt med i International Organization for Standardization (ISO) og repræsenterer Schweiz som delegeret i ISO-udvalgene ISO TC 130 (trykindustri) og ISO TC 6 (papirindustri). 

Om Fogra, som har certificeret os for PSD

Fogra Forschungsinstitut für Medientechnologien e.V. med hovedsæde i München understøtter trykteknikken inden for områderne forskning, udvikling og anvendelse. Foreningen er medlem af udvalget ISO TC 130 (trykindustri) og arbejder for standardiseringen i trykbranchen.

Om CtP & Print

CtP & Print QualityControls fokus ligger på procesoptimering iht. ISO-trykstandarder og kvalitetssikring på tværs af processer for tryk- og medieindustrien. Virksomheden blev grundlagt i 2004 af Thomas M. Schnitzler og gennemførte i 2017 sammen med Ugra den første europæiske certificering af trykefterbehandling hos Onlineprinters.