To hænder, som beskytter en grøn stikling i jorden.

Tryk miljøvenligt

DET GØR ONLINEPRINTERS FOR AT BESKYTTE MILJØET

Det papirløse kontor og et liv og arbejde uden papir er blevet til en moderne myte. Selv i den digitale tidsalder kan vi ikke klare os uden tryksager. Som onlinetrykkeri sørger vi for, at fremstillingsprocessen af trykte reklamemidler foregår så miljøvenligt og ressourceoptimeret som overhovedet muligt.  

Kernen i vores miljøbeskyttelsestiltag og garanterne for en høj tryk- og efterbehandlingskvalitet er vores medarbejdere, fordi enhver form for teknik har brug for nogle, der betjener den. Derfor satser vi på produktion udført af fagfolk, fremstilling og kvalitetssikring af høj kvalitet samt kontinuerlig uddannelse af medarbejderne, så alle implicerede bliver opmærksomme på at handle miljøvenligt.

infografik

Vores infografik beskriver, hvilke miljøforanstaltninger der er blevet truffet i virksomheden, og hvilken effekt de har.

MILJØVENLIG FORRETNINGSMODEL

Som onlinetrykkeri, som går op i miljøbeskyttelse, og som samtidig vil sikre fornuftige priser og en høj produktkvalitet, lægger vi ved ethvert punkt i produktionskæden vægt på en ressourcebesparende fremstillingsproces. Hele vores forretningsmodel, fra bestillingen til forsendelsen, er udviklet til den størst mulige effektivitet, hvad ressourcerne angår, og er derfor særlig bæredygtig. Her får du at vide, hvordan det fungerer, og hvad vi gør for miljøet: 

KLIMANEUTRAL ONLINESHOP

Ingen onlineshop fungerer uden en kraftig datacentral. Takket være vores service som onlinetrykkeri kan kunder fra 30 lande i Europa døgnet rundt uploade deres trykfiler i vores shops. Dertil kræves masser af servere, netværksteknik og klimaanlæg, som holder alle apparater på driftstemperatur. Men en sådan datacentral bruger meget energi og skaber CO2-emissioner.

Et serverrum.

Onlineprinters’ servere er som standard indstillet klimaneutralt. 

Med vores krav om at ville være et miljøvenligt trykkeri indtager vi her en pionerrolle: Takket være vores shopsystempartner WEBSALE og klimabeskyttelsesspecialisterne fra ClimatePartner bliver alle onlineshops fra Onlineprinters GmbH drevet klimaneutralt. Det betyder, at alle CO2-emissioner hos WEBSALE, både fra driften af shoppens datacentral og kontorbygningerne, udlignes 100 procent via et certificeret klimabeskyttelsesprojekt.

Arbejdere vedligeholder en el-mast.

Alle webshops drives klimaneutralt, ved at de understøtter økologisk strømproduktion i Virunga.

Siden 2018 har WEBSALE understøttet økologisk strømproduktion i beskyttelsesområdet Virunga, Afrikas ældste nationalpark i den østlige del af den Demokratiske Republik Congo. Hvor befolkningen ellers måtte bruge trækul som energiforsyning, er det nu et lille vandkraftværk, der producerer bæredygtig strøm. Det forbedrer den sundhedsmæssige og økonomiske situation og beskytter de skove, som rummer nogle af de sidste bjerggorillaer.

Et lille vandkraftværk i tropiske omgivelser.

Et lille vandkraftværk erstatter energiforsyning ved trækul i Virunga.

BÆREDYGTIGT INDKØB

Forskellige papirtyper oven på hinanden.

Onlineprinters køber primært papir fra bæredygtigt skovbrug.

Som trykkeri er papir vores vigtigste råstof. Vi forbruger flere tusind tons papir om året for at producere tryksager til vores over en million kunder. Fordi papir hovedsageligt fremstilles af træfibre, er det baseret på et fornyeligt råstof. Men skove danner også livsgrundlaget for mennesker og dyr, og det er essentielt at opretholde dem til kommende generationer. Derfor køber vi primært certificeret papir fra bæredygtigt skovbrug. I den forbindelse arbejder vi sammen med forskellige organisationer:

FSC®

FSC®-systemets logo.

FSC®-systemet sørger for ansvarligt skovbrug.

„Forest Stewardship Council“ (FSC®) er en international, velgørende organisation, som har udviklet samt driver og videreudvikler det første system til certificering af bæredygtigt skovbrug. Med FSC®-mærket kendetegnes mange forskellige produkter, som bruger råstoffet træ fra FSC®-certificerede skovvirksomheder. FSC®-systemet skal sikre bæredygtigt skovbrug, som også bevarer og forbedrer skovvirksomhedernes økonomiske, økologiske og sociale funktioner. Dertil har FSC® udviklet en generel standard, der er ens på tværs af lande, som på nationalt niveau skal gøres konkret ved hjælp af indikatorer til den landespecfikke skovbeskyttelse

Et eksempel på FSC®-certificeret papir hos Onlineprinters er 170-g/m²-„FSC® mix“-kunsttrykpapir. Det består af en kombination af materiale fra FSC®-certificerede fibre og „FSC® Controlled Wood“. Kunderne bruger det gerne som stabilt papir til hæfter/magasiner, flyers og plakater.

PEFCTM

PEFC's logo.

Kunsttrykpapir er et eksempel på PEFC-certificeret papir hos Onlineprinters.

„Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™“ (PEFC™) (oversat: „Certificeringssystem til bæredygtigt skovbrug“) er et internationalt skovcertificeringssystem. Det er verdens største uafhængige organisation til sikring og kontinuerlig forbedring af bæredygtigt skovbrug med hensyntagen til økologiske, sociale og økonomiske standarder. 

Vi hos Onlineprinters tilbyder bl.a. 90 g/m²-kunsttrykpapir i en mat og blank udførelse, som er „PEFC™ 100 procent“-certificeret. Det anvendte papir indeholder således 100 procent „PEFC™-certificeret“ materiale fra skove, som dyrkes bæredygtigt. 90 g/m²-kunsttrykpapir er kendetegnet ved en glat overflade og en meget god billedgengivelse og er en af vores mest populære papirtyper pga. dets attraktive forhold mellem pris og ydelse.

DER BLAUE ENGEL

En hånd løfter et træ, der er foldet af papir, op mod himlen.

Med „Der Blaue Engel“ tilbyder Onlineprinters en anerkendt genbrugspapirtype.

„Der Blaue Engel“ er verdens første og ældste miljørelaterede mærkning til produkter og tjenesteydelser. Mærket er blevet tildelt siden 1978 og mærker produkter og tjenesteydelser, som hele vejen rundt er særlig miljøvenlige. Tildelingsgrundlagene for „Der Blaue Engel“ er beskyttelsen af klimaet, vandet, ressourcerne samt miljøet og sundheden. Organisationen er medlem af Global Ecolabelling Network (GEN), en sammenslutning af nationale miljømærkeorganisationer i hele verden, og engagerer sig således også internationalt for miljøbeskyttelse.

Det genbrugspapir, som vi tilbyder, og som er mærket med „Der Blaue Engel“ fremstilles af 100 procent genbrugspapir. Det betyder, at der ikke skal fældes nogen træer til produktionen, og sammenlignet med papir af friske fibre kan der spares op til 70 procent vand og op til 60 procent energi. Takket være moderne teknik er det i dag muligt at opnå en høj grad af hvid, selv med de økologiske besparelseseffekter. Genbrugspapiret fra Onlineprinters formidler med sin 1,3-dobbelte volumen en haptisk kvalitetsoplevelse og en optimal opacitet (papirets uigennemsigtighed). Et elegant visitkort af 300 g/m2-genbrugspapir viser f.eks. ved første øjekast, at der lægges vægt på miljøbeskyttelse.

MILJØVENLIG PRODUKTION

Offsettrykområdet hos Onlineprinters

Ressourcebesparelser takket være moderne teknik hos Onlineprinters

Ud over driften af onlineshoppen og papirtyperne er der selvfølgelig også brug for ressourcer til produktionen af tryksagerne. For også at opnå en høj grad af miljøvenlighed bruger vi moderne produktions-, måle- og reguleringsteknikker. Med denne effektive fremstilling skåner vi ikke kun ressourcerne, men skaber også mulighed for at tilbyde vores kunder tryksager af høj kvalitet til lave priser. Vi mener, at miljøbeskyttelse, kvalitet og fornuftige priser kan gå hånd i hånd i et trykkeri – for alt det, der skåner miljøet, skåner også kundernes pengepung. 

PREPRINT – PLADEBELYSNING

Flere ordrer placeret på ét papirark.

Puljetrykmetoden sparer papir og skåner således miljøet.

Vi producerer med den såkaldte puljetrykmetode. Hos Onlineprinters modtager vi hver dag så mange ordre, at vi kan samle forskellige trykordrer af samme papirtype og basisvægt og placere dem på ét papirark. På den måde bruger vi trykpladerne og papirarkene ideelt, gør noget godt for miljøet og kan producere billigt for vores kunder.

Der er brug for individuelle trykplader af aluminium til hver trykordre inden for offsettryk. De sørger i trykmaskinen for, at de fire grundfarver cyan, magenta, yellow og key („nøglefarve“ sort) påføres trykarket.

I modsætning til det almindelige preprint, som inden trykpladebelysningen også kræver film og filmmontager i flere arbejdstrin, har vi i mange år belyst direkte på trykpladen. I det digitale preprint taler man i den forbindelse om den såkaldte „Computer to Plate“-metode (CTP).

Sammenlignet med den forældede „Computer to Film“-metode byder den på forskellige fordele, også hvad angår miljøet. Med så få arbejdstrin som muligt reduceres behovet for yderligere materialer som f.eks. film, filmkemi og filmskyllevand – og således for drivhusgasemissioner, som ellers ville opstå. 

Materialer, som er strengt nødvendige, som f.eks. gummiering, skyllevand og trykpladefremkalder reduceres til et minimum takket være moderne teknik fra Agfa. Alle affaldsprodukter genbruges så vidt som muligt og overdrages med en fuldt dokumenteret bortskaffelsesliste til vores serviceudbyder.

Op til 99 procent af de aluminiumstrykplader, som vi bruger, genbruges og bliver således tilbageført til råstofkredsløbet.

En offsettrykmaskine med ilagt trykplade.

Med „Computer to Plate“-metoden reduceres materialebehovet.

TRYK OG EFTERBEHANDLING

Moderne arkoffsettrykmaskiner fra firmaet Heidelberger Druckmaschinen AG.

En moderne maskinpark sørger for miljøvenligt tryk.

Onlineprinters’ maskinpark består af moderne arkoffsettrykmaskiner fra firmaet Heidelberger Druckmaschinen AG og digitaltrykmaskiner, bl.a. fra firmaet HP Graphics. Vi producerer mange forskellige trykprodukter i flere haller, fra visitkort til messevægge. Hvis man vil trykke miljøvenligt, har man brug for effektiv teknologi, smarte organisationssystemer og veluddannede medarbejdere. 

GENERELLE FORBRUGSMATERIALER

Alt efter trykmaskintype trykker vi om muligt uden tilførsel af alkohol som driftsmiddel, men som minimum alkoholreduceret. Takket være anvendelsen af specielle vaskeklude opnås en vaskemiddelbesparelse på op til 70 procent, og således reduceres forureningen udløst af vaskemidlet til et minimum. Desuden bruges der i overvejende grad økologiske vaskemidler.

CENTRAL FARVEFORSYNING MED GENBRUGSSYSTEM

Det centrale farveforsyningssystem

Med skiftebeholdere bruges hver enkelt lille farvedråbe hos Onlineprinters.

Farveforsyningen af vores trykmaskiner er baseret på 300 kg skiftebeholdere af metal. Hver maskine får således trykfarverne fra dette centrale sted. Fordelen ved det er, at der ikke bruges enkelte farvedåser eller farvepatroner. Plastaffald undgås i den forbindelse helt. 

En 300 kg skiftebeholder med kun én grundfarve svarer til 150 almindelige patroner med den samme farve. På den måde sparer vi flere tusind plastfarvepatroner i løbet af kun en uge. En anden fordel ved skiftebeholdere er, at de i modsætning til farvepatronerne tømmes fuldstændigt, og at der ikke bliver ubrugt farve tilbage i beholderen.

MAKULATUR

Ved arkoffsettrykket skal der trykkes såkaldte „opstartsark“ til hver trykordre. De er absolut nødvendige til at kunne forberede alle nødvendige maskinindstillinger som f.eks. pasmærkenøjagtighed, registernøjagtighed og farveskema. Først derefter kan man foretage selve den kvalitative trykning af produktet. 

Denne udskydning, den såkaldte makulatur, holder vi så lavt som muligt ved hjælp af konstant kontrol af maskinkvaliteten. Teknikere fra trykmaskinproducenterne kontrolleres i den forbindelse vores maskinpark med intervalstyret servicearbejde. 

Desuden reduceres mængden af ikke brugbare trykark massivt takket være brugen af „Prinect Inpress Control“-systemet, som automatisk kontrollerer farvepåføringen på trykarket i kørende maskiner.

HUSTEKNIK OG KONTOR

En medarbejder kontrollerer et trykark.

Lys, vand, varme, råstoffer: Der kan træffes miljøvenlige foranstaltninger inden for alle områder.

Hvorfor give energi væk? Vores energistyringsteam er konstant på jagt efter nye muligheder for at spare på energien og bruge eksisterende ressourcer. 

Dertil hører, at vi genvinder spildvarmen fra maskiner, kompressorer og varmtvandsrør ved hjælp af varmevekslere. Således kan vi opvarme en hel trykhal helt uden ekstra energi! Med filteranlæg sørger vi for optimale vandbesparelser. Forbrugsstyrede kompressorer, blæsere og luftskabe sørger for en effektiv energianvendelse. Miljøvenlige tiltag findes også i det små: Inden for kontorområdet er konsekvent genbrug af blæk- og tonerpatroner endnu en foranstaltning til miljøbeskyttelse.

Principielt gælder følgende i vores virksomhed: Det handler primært om at undgå affald. For det er bedst, hvis der slet ikke opstår affald. Uundgåelige affaldsprodukter sorteres bedst muligt og genbruges eller bortskaffes efter materialegrupper.

BESTILLING: 
KLIMANEUTRALT TRYK

To hænder, som beskytter en grøn stikling i jorden.

Ved at måle CO2-forbruget af deres tryk kan kunderne udligne dette ved at give et bidrag til et klimabeskyttelsesprojekt.

Klimabeskyttelsesstrategien af et trykkeri skal se på produktprocesserne som en helhed og arbejde hen imod helst at undgå emissioner helt eller holde dem så lavt som muligt. Med klimaaftalen fra Paris i 2016 har næsten 200 lande besluttet at tilstræbe en klimaneutral verdensøkonomi inden 2050. I den forbindelse er det især udledningen af CO2, der skal reduceres kontinuerligt, fordi kuldioxid er et af de drivhusgasser, som fremskynder klimaforandringerne. 

Til trods for alle optimeringer af produktionsprocesserne kan CO2-emissioner inden for tryk dog ikke undgås fuldstændigt i dag. Fordi vi er bevidste om vores økologiske ansvar og tager vores kunders krav til bæredygtighed og miljøbeskyttelse alvorligt, har vi i samarbejde med klimabeskyttelsesspecialisterne fra ClimatePartner udvidet vores engagement inden for miljøbeskyttelse og skabt muligheden for vores kunder at få trykt klimaneutralt. 

I den forbindelse har ClimatePartner udført omfattende målinger af CO2-balancen hos Onlineprinters, af produktionsteknikken og det anvendte materiale (Product Carbon Footprint), men også af energiforbruget i hallerne og på kontorerne samt medarbejdernes kørselsforbrug (Corporate Carbon Footprint). Beregningen af CO2-emissionerne følger internationale standarder som f.eks. Greenhouse Gas Protocol. Man kan således registrere CO2-forbruget ved fremstillingen af hvert enkelt produkt, og kunderne kan udligne dette med et bidrag til et projekt med klimabeskyttelseseffekt. 

HVORDAN FUNGERER KLIMANEUTRALT TRYK?

Vindmøller foran himmel

CO2-emissionerne kan udlignes med kun ét klik i onlineshoppen. 

Et klik er nok! Kunderne kan i ordreprocessen vælge valgmuligheden „Klimaneutral produktion“ under „Betaling/forsendelse“. Trykordrens CO2-mængde beregnes automatisk, så CO2-emissionerne kan kompenseres individuelt for hver enkelt trykordre. De gennemsnitlige ekstraudgifter er mindre end en procent af ordreværdien og vises klart og transparent. Kunderne vælger mellem forskellige projekter med klimabeskyttelseseffekt, dvs. nogle, som sørger vedvarende for CO2-reduktioner. Det er f.eks. omstillingen fra fossil til vedvarende energi eller beplantning af skove. 

Med klimaneutralt tryk tager vores kunder aktivt ansvar for naturen og yder et bidrag til miljøbeskyttelsen, ved at de reducerer deres CO2-aftryk. Dette engagement kan de så igen vise over for deres kunder, medarbejdere eller forretningsforbindelser: Umiddelbart efter bestillingen kan man downloade et individuelt PDF-certifikat med navn samt informationer om ordren og om den udlignede CO2-mængde, som tydeligt dokumenterer bidraget til klimabeskyttelsen. 

Desuden stiller vi med labelgeneratoren gratis en individuel klimabeskyttelseslabel med et unikt klimabeskyttelsesidentifikationsnummer som PDF eller EPS til rådighed for vores kunder, som allerede inden uploaden kan implementeres i trykfilerne – også med QR-kode.

HVAD ER DER BLEVET OPNÅET INDTIL NU?

En grøn globus, viklet ind i veje.

Der er allerede blevet sparet 7.900 tons CO2 siden 2013.

Siden trykordrer kan trykkes klimaneutralt i vores onlinetrykkeri, er der hver måned ca. fem til seks procent af kunderne i hele Europa, der vælger denne miljøvenlige trykfunktion. Siden 2013 har vores kunder 250.000 gange aktivt valgt at få fremstillet deres trykprodukt klimaneutralt. Det svarer til 7.900 tons CO2. Det er ca. så meget, som en bil ville udstøde på hele det verdensomspændende vejnet.

CO2-NEUTRAL FORSENDELSE

Alt det, som Onlineprinters fremstiller, bliver sendt som pakkeforsendelser til vores kunder i hele Europa. Vi sender hvert år mere end en million pakker. Det svarer til ca. to pakker pr. minut. 

Med vores transportfirma DPD har vi en partner, som også vægter miljøbeskyttelse højt. DPD transporterer hver enkelt pakke CO2-neutralt. Den klimaneutrale forsendelse opnås ved hjælp af interne foranstaltninger til reduktion af CO2-udledningen og ved udligning af de resterende emissioner ved certificerede klimaprojekter i forbindelse med emissionshandlen. Ud over reduktionen af strømforbruget i egne depoter og anvendelsen af el- eller biogaskøretøjer understøtter DPD bl.a. udviklingen af vindenergi i Indien og Tyrkiet.

Også vores transportfirma UPS, som vi tilbyder til vores ekspresforsendelse samt standardforsendelse PLUS, engagerer sig for miljøet. Med valgmuligheden „UPS carbon neutral“ understøtter UPS projekter, som kompenserer for emissioner, som opstår ved transporten af forsendelsen, f.eks. genbeplantning, nedbrydning af metan og deponigas samt spildevandsklargøring. „UPS carbon neutral“ er blevet kontrolleret af Société Générale de Surveillance (SGS) og certificeret af "The CarbonNeutral Company”. 

EMBALLAGE – SÅ MEGET SOM NØDVENDIGT, SÅ LIDT SOM MULIGT

Pakker, der er stablet oven på hinanden

Onlineprinters anvender udelukkende emballage af genbrugsmaterialer.

Hver dag sender vi tusindvis af pakker med de færdige tryksager fra Onlineprinters. Kartonen består af genbrugsmateriale og er FSC®-certificeret. Trykprodukter er meget følsomme over for stød og tryk. Derfor skal de beskyttes i en særlig grad, så de når ubeskadiget frem hos vores kunder. For det er ikke sjældent, at pakkerne transporteres flere tusind kilometer tværs gennem Europa. 

Yderemballagen skal gøre et pænt og stabilt indtryk, når kunderne modtager pakkerne. Onlineprinters anvender udelukkende licenserede og genbrugelige emballagematerialer til forsendelsen. Inden for tryk på store flader er der blevet investeret i en speciel teknik for at kunne skære emballagen individuelt efter mål. På den måde sparer man emballagemateriale og skåner miljøet. Ved nogle produkter undgår vi også brugen af boblefolie, fordi emballagen indvendigt er belagt med celluloseflager.  

IMPRIM’VERT®: CERTIFICERET MILJØBESKYTTELSE

Det franske miljømærke „Imprim’Vert“.

Det franske miljømærke „Imprim’Vert“ står for miljøvenlige og ressourcebesparende trykkerier.

Onlineprinters engagerer sig for en respektfuld omgang med vores planet ved hjælp af ressourcebesparende tryk. Det har vi endnu engang påvist ved godkendelsesprocessen til det franske miljømærke „Imprim’Vert“. 

Denne certificering med sine strenge krav kontrollerer fremstillingsprocessen af trykprodukter i sin helhed. Den tager således både hensyn til produktionen og til energistyringen og det sociale ansvar. Virksomheden kontrolleres af en licenseret auditør fra Imprim’Vert, som forelægger sin rapport for et udvalg af repræsentanter fra forskellige råd, myndigheder og forbund. Hvis ansøgningen bliver godkendt, må trykkeriet bære Imprim’Vert-mærket i et år og skal i de næste to år via en onlineerklæring dokumentere, at kriterierne bliver overholdt. I det tredje år foretages så en ny audit på stedet. 

Onlineprinters garanterer overholdelsen af de fem kriterier, som der kræves for at blive certificeret:

 

1. Bortskaffelse af farligt affald iht. standarden 
Det, som i en privat husholdning er den sorterede bortskaffelse af batterier, elektronisk affald eller blækpatroner, skal betragtes i en større skala for en industrivirksomhed. Der findes nogle bestemte bortskaffelsesmetoder til farligt affald for at sikre en miljøvenlig nedbrydning af de skadelige stoffer.  
 

Selvom Onlineprinters undgår meget farligt affald ved f.eks. ikke at bruge farvepatroner eller filmopløsningsmidler ved trykpladeproduktionen, opstår der alligevel affald, der skal sorteres og bortskaffes, som f.eks. brugte rengøringsmidler, beskidte rengøringsklude eller brugte fugtighedsmidler. Med Imprim’Vert-mærket dokumenterer vi, at alt farligt affald bortskaffes iht. standarden, så de indeholdte skadelige stoffer ikke belaster miljøet.  

 

2. Sikker opbevaring af væsker, der indeholder skadelige stoffer 
Vores trykmaskiner vedligeholdes optimalt mhp. et optimalt trykresultat. Ved driften af en trykmaskine bruges der forskellige komponenter som f.eks. farver, lak, men også fugtigheds- og vaskemidler samt specielle rengøringsmidler. Disse væsker skal opbevares sikkert, så de ikke trænger ud i miljøet, og så medarbejderne beskyttes.  

Tønder med farver og rengøringsmidler.

Væsker, der indeholder skadelige stoffer, opbevares sikkert hos Onlineprinters.

3. Afkald på anvendelsen af giftstoffer 
Stoffer, hvor allerede små mængder har alvorlige sundhedsskader eller endda døden til følge, skal være mærket med faresymbolet med dødningehovedet. For at kunne modtage Imprim’Vert-mærket skal man kunne dokumentere, at der ikke bruges giftstoffer.    


4. Udvikling af medarbejdernes opmærksomhed 
Miljøbeskyttelse vedrører os alle. Som modtager af Imprim’Vert-mærket forpligter vi os til at informere medarbejdere og kunder om vores tiltag i forbindelse med miljøvenlig produktion af tryksager og således gøre dem opmærksomme på at handle bæredygtigt. På den måde kan der blotlægges endnu mere potentiale til ressourcebesparende produktion, fordi hver medarbejder har det bedste overblik over sine egne arbejdsomgivelser, og kunderne kan også bedre tage hensyn til økologiske aspekter ved deres næste indkøb. Vi er altid åbne for forbedringsforslag.  

En uddannelse, hvor en kvinde limer kulørte huskesedler på en tavle.

Ved hjælp af uddannelser informerer Onlineprinters sine medarbejdere regelmæssigt om miljøvenligt tryk.

5. Overvågning af energiforbruget 
Helt i tråd med en kontinuerlig forbedringsproces har vi udpeget et energistyringsteam, som holder øje med Onlineprinters’ energiforbrug, og som konstant er på udkig efter optimeringer. Således udskiftede vi f.eks. ældre lyskilder med LED-lamper, og spildvarmen fra en sidehal bliver anvendt til at opvarme sprinkleranlægget for at undgå dannelse af kondensvand og frost. Imprim’Vert foreskriver en regelmæssig overvågning og rapportering af energiforbruget.  


Siden august 2017 har Onlineprinters officielt båret det franske miljømærke Imprim’Vert og vil også fortsat arbejde for miljøbeskyttelse på vegne af alle sine kunder. 

DET FORTSÆTTER

Vi er bevidste om, at vores vej til at blive et miljøvenligt trykkeri er en fortløbende proces. Derfor arbejder vi fortsat på vores bæredygtighed. Har du ideer?

Så skriv til os på 

environmentalprotection@onlineprinters.dk