VI TRYKKER MILJØVENLIGT

 

Vindmøller i One Line Design.
En blå hval i One Line Design springer ud af vandet og op i luften.
En verdenskugle i One Line Design ligger på et grønt blad.

 

Klimabeskyttelse er et vigtigt aspekt for os. Derfor organiserer vi fra ONLINEPRINTERS produktionsprocessen for dine tryksager så resursebesparende som muligt. Som onlinetrykkeri, som producerer med egne maskiner, kan vi selv styre en række ting, for at kunne trykke miljøvenligt og uden at dyr må lide. Vores datterselskaber med egne produktionssteder i Storbritannien, Danmark, Polen og Spanien har også forpligtet sig at overholde dette krav.

 

 

SÅ NEMT ER DET AT TRYKKE KLIMANEUTRALT

 

Før du afslutter din bestilling kan du vælge, om du vil kompensere for det CO2-udslip, som opstår ved produktionen af din ordre. For at muliggøre dette samarbejder vi siden 2013 med klimaspecialisten ClimatePartner.

 

Vælg dertil valgmuligheden "Klimaneutral produktion" når du når til punktet "Betaling/forsendelse" i ordreprocessen. CO2-udslippet for din trykordre beregnes automatisk og meromkostningerne vises direkte. De gennemsnitlige meromkostninger er mindre end 1 procent af ordreværdien.

 

Du kan så vælge, hvilket projekt du gerne vil støtte.

Tå åbne hænder i One Line Design bevæger sig mod hinanden. Den ene hånd holder en grøn plante. Ved at måle CO2-forbruget af deres bestillinger kan kunderne udligne dette ved at støtte et klimabeskyttelsesprojekt.

Derefter får du af os et segl som bekræfter din kompensation af CO2-udslippet, og som du kan sætte ind i dine trykfiler inden du sender dem. Benyt dig af denne mulighed for at vise dine kunder, at du gør noget for miljøbeskyttelsen!

ONLINEPRINTERS-ECO-initiativ: ↓

Fordi vi fra ONLINEPRINTERS går meget op i miljøbeskyttelse, har vi besluttet os til at gå endnu et skridt videre. Hvis du beslutter dig for trykprodukter i genbrugspapir, betaler ONLINEPRINTERS kompensationen for det ved trykket opståede CO2-udslip. Papiret, som gælder for denne kampagne, er mærket med det grønne mærke "klimaneutral". Med de midler, der indsamles ad denne vej, støtter vi skovrejsningsprojekter i Europa.

Et delvist screenshot af ONLINEPRINTERS´ webshop, hvor man ser valgmuligheden "klimaneutralt tryk" i fx kategorien flyers.

 

 

VORES MILJØCERTIFIKATER

 

ONLINEPRINTERS engagerer sig for en skånsom omgang med vores planet ved hjælp af resursebesparende tryk. Det beviser også udmærkelserne for bæredygtighed og miljøbeskyttelse som vi har fået tildelt.

En orange pokal i One Line Design står på en grøn mark ved siden af en violet blomst. Den repræsenterer vores miljøcertifikater.

Imprim'vert® ↓

ONLINEPRINTERS leverer til kunder i 30 europæiske lande I de enkelte lande findes der forskellige miljøcertificeringssystemer. Et af disse er det franske certificeringssystem "Imprim’Vert" (på dansk: "tryk grønt"), som vi er certificeret med siden 2017.

 

For at opnå dette har vi bevist, at vi opfylder følgende fem krav:

    1.    Bortskaffelse af farligt affald iht. standarden

    2.    Sikker opbevaring af væsker, der indeholder skadelige stoffer

    3.    Afkald på anvendelsen af giftstoffer

    4.    Udvikling af medarbejdernes opmærksomhed

    5.    Overvågning af energiforbruget

 

Fordi produktionsstedet i Tyskland er blevet certificeret, profiterer kunderne i alle vores salgsmarkeder af dette.

Imprim’Verts logo, som ONLINEPRINTERS er certificeret for, viser et billede med grønne træer foran en blå sø.

 

 

MILJØVENLIG PRODUKTION

 

Vi som onlinetrykkeri, som trykker med sine egne maskiner, hat den målsætning, at vi vil gå så sparsommeligt som muligt om med resurserne papir, farve og energi når vi trykker dine trykprodukter.

En trykmaskine i One Line Design med sine fire trykværker, lignende den, som står i vores produktion.

Puljetryk & trykmetode ↓

Et af de vigtigste elementer for at trykke resursebesparende er den såkaldte puljetrykmetode. Dertil grupperes flere kundeordrer på et trykark og trykkes i samme omgang. Sammenlignet med den sædvanlige trykmetode kan papiraffaldet reduceres væsentligt ved at trykke med puljetrykmetoden. Kvaliteten sikres af vores medieteknologer, som har mange års erfaringer.

 

Vi investerer jævnligt i vores maskinpark og tager ved nyanskaffelser særligt hensyn til energibesparelsespotentialet.

De til offsettrykkeriet anvendte aluminiumsplader belyses uden anvendelse af kemiske stoffer og uden brug af vand. Efter trykprocessen føres trykpladerne tilbage til genbrugskredsløbet og genbruges til 100 procent.

 

Digitaltrykmetoden, som vi også benytter os af, er miljøvenlig idet den reducerer papirforbruget ved prøvetrykket.

 

I øvrigt: Vores produktion er tredobbelt kvalitetscertificeret.

Et puljetrykark viser trykopgaver fra forskellige kunder placeret ved siden af hinanden, for at spare papir og beskytte miljøet.

Informationer vedrørende forbrugsmaterialer ↓

Om muligt trykker vi uden tilførsel af alkohol som forbrugsstof, men som minimum alkoholreduceret.

 

Takket være anvendelsen af specielle vaskeklude opnås en vaskemiddelbesparelse på op til 70 procent, og således reduceres forureningen udløst af vaskemidlet til et minimum. Desuden bruges der i overvejende grad økologiske vaskemidler.

Central farveforsyning med genbrugssystem ↓

Farveforsyningen til vores trykmaskiner i offsettrykkeriet baserer på et genbrugssystem. Maskinerne får således trykfarverne fra et centralt sted. Fordelen ved dette er, at der ikke bruges enkelte farvedåser eller farvepatroner, men at vi i stedet for bruger 300 kg fattende skiftebeholdere af metal. De tomme beholdere afhentes af vores leverandør og fyldes op igen. Plastaffald undgås i den forbindelse helt.

 

En 300 kg skiftebeholder med kun én grundfarve svarer til 150 almindelige farvepatroner. På den måde sparer vi flere tusind plastfarvepatroner i løbet af kun en uge. En anden fordel ved skiftebeholdere er, at de i modsætning til farvepatronerne tømmes fuldstændigt, og at der ikke bliver ubrugt farve tilbage i beholderen.

 

I offsettrykkeriet anvender vi "Cradle-to-Cradle"-certificeret farve som ikke indeholder mineralsk olie, som sammen med ONLINEPRINTERS blev ført til markedsmodenhed.

Makulatur – så lidt som muligt ↓

Ved arkoffsettrykket skal der trykkes såkaldte "opstartsark" til hver trykordre. De er nødvendige for at kunne forberede alle nødvendige maskinindstillinger, som f.eks. pasmærkenøjagtighed og farveskema. Først derefter kan man foretage selve den kvalitative trykning. Denne udskydning, den såkaldte makulatur, holder vi så lavt som muligt ved hjælp af konstant kontrol af maskinkvaliteten. Teknikere fra trykmaskinproducenterne servicerer i den forbindelse vores maskiner med jævne intervaller. Desuden reduceres mængden af ikke brugbare trykark massivt takket være "Prinect Inpress Control"-systemet, som automatisk kontrollerer farvepåføringen på trykarket i kørende maskiner.

 

 

99 % PAPIR FRA BÆREDYGIG SKOVDRIFT

 

En af de vigtigste resurser til fremstilling af trykprodukter er papir. Vi køber fx flere tusind tons papir på årsbasis. Skovene er levegrundlaget for både mennesker og dyr. Vi vil gerne gøre vores til, at opretholde skovene for de efterfølgende generationer. Dette er grunden til, at vi udelukkende bruger papir fra bæredygtige skovdrift.

En hånd i One Line Design holder tre postkort. På det forreste ser man den orange ONLINEPRINTERS-pixel.

FSC® ↓

Med FSC®-mærket (Forest Stewardship Council) kendetegnes mange forskellige produkter, som bruger råstoffet træ fra FSC®-certificerede skovbedrifter. FSC®-systemet skal sikre bæredygtigt skovbrug, som også bevarer og forbedrer skovbedrifternes økonomiske, økologiske og sociale funktioner. Dertil har FSC® udviklet en generel standard, der er ens på tværs af lande.

FSCs mørkegrønne logo, som står for bæredygtig papiranvendelse og som enkelte af vores produkter er mærket med.

PEFC™ ↓

"Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™" (PEFC™) (oversat: "Certificeringssystem til bæredygtigt skovbrug") er et internationalt skovcertificeringssystem. Det er verdens største uafhængige organisation til sikring og kontinuerlig forbedring af bæredygtigt skovbrug med hensyntagen til økologiske, sociale og økonomiske standarder. I Tyskland er ca. 7 mio. hektar skov certificeret iht. PEFC. Det svarer til 65 procent af det samlede skovareal.

 

I ONLINEPRINTERS´ webshop finder du 90g/m² kunsttrykpapir i mat og blank udførelse, som er "PEFC™ 100 procent"-certificeret. Det anvendte papir indeholder således 100 procent „PEFC™-certificeret“ materiale fra skove, som dyrkes bæredygtigt. 90 g/m² kunsttrykpapir er kendetegnet ved en glat overflade og en meget god billedgengivelse og er en af vores mest populære papirtyper pga. dets attraktive forhold mellem pris og ydelse.

PEFCs logo, som enkelte af ONLINEPRNTERS´ produkter er certificeret med.

De "Blaue Engel" ↓

"Der Blaue Engel" er verdens første og ældste miljørelaterede mærkning til produkter og tjenesteydelser. Mærket er blevet tildelt siden 1978 og mærker produkter og tjenesteydelser, som hele vejen rundt er særlig miljøvenlige. Tildelingsgrundlagene for "Der Blaue Engel" er beskyttelsen af klimaet, vandet, ressourcerne samt miljøet og sundheden. Organisationen er medlem af Global Ecolabelling Network (GEN), en sammenslutning af nationale miljømærkeorganisationer i hele verden, og engagerer sig således også internationalt for miljøbeskyttelse.

 

Det genbrugspapir, som vi tilbyder, og som er mærket med "Der Blaue Engel", fremstilles af 100 procent genbrugspapir. Det betyder, at der ikke skal fældes nogen træer til produktionen, og sammenlignet med papir af friske fibre kan der spares op til 70 procent vand og op til 60 procent energi. Takket være moderne teknik er det i dag muligt at opnå en høj grad af hvid, selv med de økologiske besparelseseffekter. 

 

Genbrugspapiret fra ONLINEPRINTERS formidler med sin 1,3-dobbelte volumen en haptisk kvalitetsoplevelse og en optimal opacitet (papirets uigennemsigtighed). Et visitkort af 300 g/m2 genbrugskarton viser fx, at du lægger stor vægt på miljøbeskyttelse.

Uden dyrelidelse: Veganske klistermærker ↓

Alle dem, som synes at de aktuelle energibesparelser og tiltag til beskyttelse af skovene ikke er tilstrækkelige nok, finder i webshoppen under kategorien "Klistermærker" veganske klistermærker. Disse hæfter på underlaget vha. limfrit klæbemiddel på vandbasis. Der behøves ikke tilsættes animalske indholdsstoffer.

V-labelens gule logo, som vores klistermærker er certificeret med, viser en grøn plante og teksten "European Vegetarian Union".

 

 

CO2-NEUTRAL TRANSPORT

 

Vi forsender mere end en million pakker på årsbasis, det svarer til ca. to pakker pr. minut, som forlader vores produktionssteder via moderne emballerings- og forsendelsesanlæg. Vores transportpartner DPD transporterer hver pakke CO2-neutralt. Den klimaneutrale forsendelse opnås ved hjælp af interne foranstaltninger til reduktion af CO2-udledningen og ved udligning af de resterende emissioner ved at støtte certificerede klimaprojekter.

 

Ud over reduktionen af strømforbruget i egne depoter og anvendelsen af el- eller biogaskøretøjer støtter DPD bl.a. udviklingen af vindenergi i Indien og Tyrkiet.

 

Også vores transportfirma UPS, som vi tilbyder til vores forsendelsesformer "Standard"/"Express Saver" og "Express", engagerer sig for miljøet. Med valgmuligheden "UPS carbon neutral" understøtter UPS projekter, som kompenserer for emissioner, som opstår ved transporten af forsendelsen, f.eks. genplantning, nedbrydning af metan og deponigas samt spildevandsbehandling. "UPS carbon neutral" er blevet kontrolleret af Société Générale de Surveillance (SGS) og certificeret af "The CarbonNeutral Company".

 

 

EMBALLAGE

 

Trykprodukter er meget følsomme over for stød og tryk i hjørner og på kanter. Derfor skal de beskyttes i en særlig grad, så de når ubeskadiget frem til vores kunder.

 

Onlineprinters anvender udelukkende licenserede og genbrugelige emballagematerialer til forsendelsen. Kartonen består af genbrugsmateriale og er FSC®-certificeret.

 

Desuden deltager ONLINEPRINTERS i Duales System Interseroh med producentnummeret 222966 og bidrager således i hele Europa til bortskaffelsen af emballage.

En pakke i One Line Design. Den er åben foroven og flapperne står ud til siden og er grønne. Dette viser, at vi lægger vægt på miljøvenlig emballage ved forsendelsen.

 

 

KLIMANEUTRAL WEBSHOP

 

Til vores webshop har vi brug for en kraftig regnecentral. Kun på den måde kan vi sikre, at du kan bestille tryksager online hele døgnet rundt og også i weekenden.

 

Servere, netværksteknik og klimaanlæg forbruger energi og genererer CO2-emmisioner. Vores shopsystempartner WEBSALE sørger sammen med klimabeskyttelsesspecialisterne fra ClimatePartner for, at alle ONLINEPRINTERS´ webshops drives klimaneutralt. Til gengæld udligner WEBSALE alle CO2-emissioner, både fra driften af shoppens regnecentral og kontorbygningerne, med et certificeret klimabeskyttelsesprojekt.

 

 

ENERGILEDELSE

 

Det er vores mål, kontinuerligt at forbedre vores energistyring. Dertil måler og kontrollerer vi jævnligt vores energiforbrug. I 2016 har ONLINEPRINTERS indført et energiledelsessystem efter ISO 50001. Siden indførelsen sørger vores energiledelsesteam for at alle nødvendige processer overholdes og en løbende energioptimering.

 

Imidlertid bruger vi 100 procent grøn strøm. Dertil hører, at spildvarmen fra maskiner, kompressorer og varmtvandsledninger genvindes via varmeveksler. Således kan vi opvarme en hel trykhal helt uden ekstra energi! Med filteranlæg sørger vi for optimale vandbesparelser. Forbrugsstyrede kompressorer, blæsere og luftskabe muliggør en effektiv energianvendelse. Spildvarmen fra sideliggende haller bliver anvendt til at opvarme sprinkleranlægget for at undgå dannelse af kondensvand og frost. I kontorafdelingerne sørges der for konsekvent genbrug af toner- og blækpatroner.

En hånd holder en pære op. I stedet for en glødetråd indeholder den en grøn plante. Dette står for en miljøbevidst omgang med energien.

Du er velkommen til at sende spørgsmål eller ideer til: environmentalprotection@onlineprinters.dk

 

 

Her kan du læse, hvad vores datterselskaber gør for at beskytte miljøet: