Klimaforandringerne er lige nu en af de største udfordringer, og de vedrører både privatpersoner og virksomheder. Vi som onlinetrykkeri, som går op i miljøbeskyttelse, vil gerne leve op til vores ansvar. Derfor udvider vi vores miljøfokus i samarbejde med ClimatePartner, som er eksperter inden for klimabeskyttelse: Alle trykprodukter fra ONLINEPRINTERS, der bliver trykt på genbrugspapir, er fra nu af klimaneutrale – uden ekstra betaling. Således opfylder vi et ønske om klimaneutrale alternativer og mere bæredygtighed fra mange af vores kunder. 

Hvad betyder det for dig? Alle trykprodukter på genbrugspapir eller genbrugskarton, som fremstilles hos os, er klimaneutrale og kan få mærket „klimaneutral“. Også det er gratis for dig. 

Hvis du vælger genbrugspapir, bidrager du ved hjælp af dette miljøvenlige alternativ til miljøbeskyttelsen. Ved hjælp af dette tiltag og takket være vores samarbejde med eksperterne inden for klimabeskyttelse kan vi nu garantere, at dine trykprodukter på genbrugspapir er klimaneutrale.

Beregningen af CO2-aftrykket

For at opnå klimaneutralitet har vi sammen med ClimatePartner beregnet CO2-aftrykket for trykprodukterne på genbrugspapir. Ud over undgåelse og reduktion af CO2-emissioner er kompensationen af dem endnu et vigtigt skridt i klimabeskyttelsen som helhed. For at fastlægge kompensationsmængden beregnes først Product Carbon Footprint: i vores tilfælde fra indkøb til levering af trykproduktet til kunden. 

Kompensation med klimabeskyttelsesprojekter

Vi vil gerne garantere certificeret klimaneutralitet for vores trykprodukter på genbrugspapir og samtidig engagere os på regionalt plan for også at yde et bidrag til klimabeskyttelsen i vores nærområde. Derfor satser vi på en kombination af to klimabeskyttelsesprojekter: plantning af træer og skovbeskyttelse i Pará i Brasilien.
Yderligere oplysninger om de positive effekter af klimabeskyttelsesprojekterne finder du på https://www.climatepartner.com/15064-2009-1001.

Kompensationen af CO2-emissioner er nok det vigtigste, men ikke det eneste element i vores samarbejde med ClimatePartner. Koncentrationen af drivhusgasser er nogenlunde ens i hele verden, fordi gasserne fordeler sig lige i atmosfæren. Derfor vedrører problemet med CO2-emissioner ikke kun de steder, hvor de forårsages, men hele kloden. Omvendt er det derfor uvæsentligt, hvor kompensationen af emissionerne foretages.

Certificerede klimabeskyttelsesprojekter underligger strenge kriterier. Et af dem vedrører undgåelse af dobbelttælling. Det betyder, at CO2-kompensationernes positive klimaeffekt kun må tilskrives ét projekt. I EU findes der næsten ingen klimabeskyttelsesprojekter med passende kriterier, fordi succeserne allerede er blevet talt et andet sted. De tilregnes ofte et lands drivhusresultat eller tilskrives f.eks. økostrøm. Bl.a. derfor findes der mange klimabeskyttelsesprojekter i de såkaldte udviklingslande. De opfylder snarere kriterierne og er simpelthen mere effektive.

Økologiske og naturprodukter


Se vores mange forskellige økologiske og naturprodukter – fra klassiske trykprodukter og enkle falsede kort til veganske klistermærker.

 

Skovbeskyttelse i Brasilien

„Várzea“ i Pará ligger ved udmundingen af Amazonas-floden og er et helt eget økosystem med ti begrænset voksende plantearter. Floden skaber gunstige betingelser for kvægavl og jordbrug, hvilket medfører afskovning. Projektet Ecomapuá beskytter 90.000 hektar skov i Pará mod kommerciel afskovning og sparer årligt omkring 145.000 tons CO2. Derudover understøttes udviklingen af en af de fattigste regioner i den nordøstlige del i Brasilien ved hjælp af alternative indtægtskilder og uddannelsestilbud. Konkret er der blevet skabt 300 arbejdspladser i planteskoler og i forbindelse med produktionen af og handlen med Açaí-frugten.

Projekt er certificeret iht. Verified Carbon Standard og Social Carbon.

Vores trykprodukter på genbrugspapir:

Vælg det miljøvenlige alternativ, bestil dine reklamemidler med genbrugspapir, og vær med til at understøtte klimabeskyttelsen. Vores genbrugspapir er mærket med „Der Blaue Engel“ og er 100 procent af genbrugspapir. Således skåner det skovene, er forureningsfrit og belaster miljøet mindre under fremstillingen end andre papirtyper. Ud over til klassiske reklamemidler som f.eks. hæfter og magasiner, foldere og visitkort fås genbrugspapir også til falsede kort og dækkeservietter med forskellige basisvægte. 

Det er vores genbrugspapirtyper


Ud over hvidt genbrugspapir 80 g/m², 110 g/m² og 170 g/m² tilbyder vi også 300 g/m² genbrugskarton. 
Yderligere oplysninger om papirtyperne finder du i vores materialerådgiver.